Çoklu Dil Sınıfı

Web Sitenize birden fazla dil seçeneği ekleyerek bu sınıfı kullanabilirsiniz.

<?php
class cokluDil {
	var $orjinal;
	var $dil;
	var $cevir;
	var $sonid;
	var $donustur;
	var $dizi;
	function baslat() {
		$this->sonid = 0;
	}
	function AddDir($dizi, $dil) {
		$this->dizi[$dil] = $dizi;
	}
	function Dir($dil) {
		$dizi = $this->dizi[$dil];
		return $dizi;
	}
	function donusturmeEkle($donustur,$dil) {
		$this->donustur[$dil] = $donustur;
	}
	function donustur($dil) {
		header("Content-Type: text/html; charset=" . $this->donustur[$dil] . "");
	}
	function ceviriEkle($orjinal,$dil,$cevir) {
		if ($this->sonid >= 0) {
			$id = ($this->sonid + 1);
		}else{	
			$id = 0;
		}
		$this->orjinal[$id] = $orjinal;
		$this->dil[$id] = $dil;
		$this->cevir[$id] = $cevir;
		$this->sonid = $id;
	}
	function cevir($orjinal,$dil) {
		$sonid = $this->sonid;
		$num = 1;
		while($num <= $sonid) {
			if ($this->dil[$num] == $dil && $this->orjinal[$num] == $orjinal) {
				$result = $this->cevir[$num];
			}
			$num = $num + 1;
		}
		return $result;
	} 
}

$dil = new cokluDil;
$dil->baslat();
$dil->donusturmeEkle("iso-8859-9","tr");
$dil->donusturmeEkle("ISO-8859-1","en");
$dil->donustur("tr");
$dil->ceviriEkle("name","en","Name");
$dil->ceviriEkle("name","tr","İsim");
$dil->ceviriEkle("city","en","City");
$dil->ceviriEkle("city","tr","Şehir");
$dil->ceviriEkle("title","en","Title");
$dil->ceviriEkle("title","tr","Başlık");
print $dil->cevir("name","tr")."<br>";
print $dil->cevir("title","en")."<br>";
print $dil->cevir("city","tr")."<br>";
?>

Çıktısı

İsim
Title
Şehir

 

Yerelleştirme Sınıfı ile Dosyadan Farklı Dil Çevirilerini Almak

index.php

<?php
class Yerellestirme{
	var $ulke;
	var $dil;
	function Yerellestirme($dil,$ulke){
		$this->ulke=$ulke;
		$this->dil=$dil;
	}
	function Cevir($metin){
		include ($this->dil)."_".($this->ulke).".inc";
		return $$metin;
	}
}
$En=new Yerellestirme("en","US");
print($En->Cevir("helloworld"));
echo "<br>";
$Tr=new Yerellestirme("tr","TR");
print($Tr->Cevir("helloworld"));
?>

en_US.inc

<?php
$helloworld="Hello World ";
?>

tr_TR.inc

<?php
$helloworld="Merhaba Dünya ";
?>

Çıktısı

Hello World 
Merhaba Dünya

 

Google Translate Dil Çeviri Sınıfı

<?php
class google{
	static function translate($metin, $bundan, $buna) {
		$f = file("http://translate.google.com/translate_t?text=" . urlencode($metin) . "&langpair=$bundan|$buna");
		$i=implode(" ",$f);
		preg_match("/TRANSLATED_TEXT='(.*?)';var ctr/si",$i,$sonuc);
		echo $sonuc[1];
	}
}
google::translate('Do you speak english?', 'en', 'tr');
?>

Çıktısı

İngilizce konuşabiliyor musun?

 

Dünya Dillerindeki Karakterleri Html Entities veya Seo İngilizce Karaktere Dönüştürme

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
class html_ters {
  function objeleme($metin) {
    $ts = array_flip(get_html_translation_table(HTML_ENTITIES));
    return strtr($metin, $ts);
  }
  function ayirma($metin) {
			$karakterler = array(
			// Latin
			'À' => 'A', 'Á' => 'A', 'Â' => 'A', 'Ã' => 'A', 'Ä' => 'A', 'Å' => 'A', 'Æ' => 'AE', 'Ç' => 'C',
			'È' => 'E', 'É' => 'E', 'Ê' => 'E', 'Ë' => 'E', 'Ì' => 'I', 'Í' => 'I', 'Î' => 'I', 'Ï' => 'I',
			'Ð' => 'D', 'Ñ' => 'N', 'Ò' => 'O', 'Ó' => 'O', 'Ô' => 'O', 'Õ' => 'O', 'Ö' => 'O', 'Ő' => 'O',
			'Ø' => 'O', 'Ù' => 'U', 'Ú' => 'U', 'Û' => 'U', 'Ü' => 'U', 'Ű' => 'U', 'Ý' => 'Y', 'Þ' => 'TH',
			'ß' => 'ss',
			'à' => 'a', 'á' => 'a', 'â' => 'a', 'ã' => 'a', 'ä' => 'a', 'å' => 'a', 'æ' => 'ae', 'ç' => 'c',
			'è' => 'e', 'é' => 'e', 'ê' => 'e', 'ë' => 'e', 'ì' => 'i', 'í' => 'i', 'î' => 'i', 'ï' => 'i',
			'ð' => 'd', 'ñ' => 'n', 'ò' => 'o', 'ó' => 'o', 'ô' => 'o', 'õ' => 'o', 'ö' => 'o', 'ő' => 'o',
			'ø' => 'o', 'ù' => 'u', 'ú' => 'u', 'û' => 'u', 'ü' => 'u', 'ű' => 'u', 'ý' => 'y', 'þ' => 'th',
			'ÿ' => 'y',
			// Latin symbols
			'©' => '(c)',
			// Greek
			'Α' => 'A', 'Β' => 'B', 'Γ' => 'G', 'Δ' => 'D', 'Ε' => 'E', 'Ζ' => 'Z', 'Η' => 'H', 'Θ' => '8',
			'Ι' => 'I', 'Κ' => 'K', 'Λ' => 'L', 'Μ' => 'M', 'Ν' => 'N', 'Ξ' => '3', 'Ο' => 'O', 'Π' => 'P',
			'Ρ' => 'R', 'Σ' => 'S', 'Τ' => 'T', 'Υ' => 'Y', 'Φ' => 'F', 'Χ' => 'X', 'Ψ' => 'PS', 'Ω' => 'W',
			'Ά' => 'A', 'Έ' => 'E', 'Ί' => 'I', 'Ό' => 'O', 'Ύ' => 'Y', 'Ή' => 'H', 'Ώ' => 'W', 'Ϊ' => 'I',
			'Ϋ' => 'Y',
			'α' => 'a', 'β' => 'b', 'γ' => 'g', 'δ' => 'd', 'ε' => 'e', 'ζ' => 'z', 'η' => 'h', 'θ' => '8',
			'ι' => 'i', 'κ' => 'k', 'λ' => 'l', 'μ' => 'm', 'ν' => 'n', 'ξ' => '3', 'ο' => 'o', 'π' => 'p',
			'ρ' => 'r', 'σ' => 's', 'τ' => 't', 'υ' => 'y', 'φ' => 'f', 'χ' => 'x', 'ψ' => 'ps', 'ω' => 'w',
			'ά' => 'a', 'έ' => 'e', 'ί' => 'i', 'ό' => 'o', 'ύ' => 'y', 'ή' => 'h', 'ώ' => 'w', 'ς' => 's',
			'ϊ' => 'i', 'ΰ' => 'y', 'ϋ' => 'y', 'ΐ' => 'i',
			// Turkish
			'Ş' => 'S', 'İ' => 'I', 'Ç' => 'C', 'Ü' => 'U', 'Ö' => 'O', 'Ğ' => 'G',
			'ş' => 's', 'ı' => 'i', 'ç' => 'c', 'ü' => 'u', 'ö' => 'o', 'ğ' => 'g',
			// Russian
			'А' => 'A', 'Б' => 'B', 'В' => 'V', 'Г' => 'G', 'Д' => 'D', 'Е' => 'E', 'Ё' => 'Yo', 'Ж' => 'Zh',
			'З' => 'Z', 'И' => 'I', 'Й' => 'J', 'К' => 'K', 'Л' => 'L', 'М' => 'M', 'Н' => 'N', 'О' => 'O',
			'П' => 'P', 'Р' => 'R', 'С' => 'S', 'Т' => 'T', 'У' => 'U', 'Ф' => 'F', 'Х' => 'H', 'Ц' => 'C',
			'Ч' => 'Ch', 'Ш' => 'Sh', 'Щ' => 'Sh', 'Ъ' => '', 'Ы' => 'Y', 'Ь' => '', 'Э' => 'E', 'Ю' => 'Yu',
			'Я' => 'Ya',
			'а' => 'a', 'б' => 'b', 'в' => 'v', 'г' => 'g', 'д' => 'd', 'е' => 'e', 'ё' => 'yo', 'ж' => 'zh',
			'з' => 'z', 'и' => 'i', 'й' => 'j', 'к' => 'k', 'л' => 'l', 'м' => 'm', 'н' => 'n', 'о' => 'o',
			'п' => 'p', 'р' => 'r', 'с' => 's', 'т' => 't', 'у' => 'u', 'ф' => 'f', 'х' => 'h', 'ц' => 'c',
			'ч' => 'ch', 'ш' => 'sh', 'щ' => 'sh', 'ъ' => '', 'ы' => 'y', 'ь' => '', 'э' => 'e', 'ю' => 'yu',
			'я' => 'ya',
			// Ukrainian
			'Є' => 'Ye', 'І' => 'I', 'Ї' => 'Yi', 'Ґ' => 'G',
			'є' => 'ye', 'і' => 'i', 'ї' => 'yi', 'ґ' => 'g',
			// Czech
			'Č' => 'C', 'Ď' => 'D', 'Ě' => 'E', 'Ň' => 'N', 'Ř' => 'R', 'Š' => 'S', 'Ť' => 'T', 'Ů' => 'U',
			'Ž' => 'Z',
			'č' => 'c', 'ď' => 'd', 'ě' => 'e', 'ň' => 'n', 'ř' => 'r', 'š' => 's', 'ť' => 't', 'ů' => 'u',
			'ž' => 'z',
			// Polish
			'Ą' => 'A', 'Ć' => 'C', 'Ę' => 'e', 'Ł' => 'L', 'Ń' => 'N', 'Ó' => 'o', 'Ś' => 'S', 'Ź' => 'Z',
			'Ż' => 'Z',
			'ą' => 'a', 'ć' => 'c', 'ę' => 'e', 'ł' => 'l', 'ń' => 'n', 'ó' => 'o', 'ś' => 's', 'ź' => 'z',
			'ż' => 'z',
			// Latvian
			'Ā' => 'A', 'Č' => 'C', 'Ē' => 'E', 'Ģ' => 'G', 'Ī' => 'i', 'Ķ' => 'k', 'Ļ' => 'L', 'Ņ' => 'N',
			'Š' => 'S', 'Ū' => 'u', 'Ž' => 'Z',
			'ā' => 'a', 'č' => 'c', 'ē' => 'e', 'ģ' => 'g', 'ī' => 'i', 'ķ' => 'k', 'ļ' => 'l', 'ņ' => 'n',
			'š' => 's', 'ū' => 'u', 'ž' => 'z'
    );
		return str_replace(array_keys($karakterler), $karakterler, $metin);
  }
}
$donustur = new html_ters;
$metin = 'γεια κόσμο';//Yunanca Merhaba Dünya
$metin2 = htmlentities($metin);
echo $metin2;
echo "<br>\n";
echo $donustur->objeleme($metin2);
echo "<br>\n";
echo $donustur->ayirma($metin);
?>

Çıktısı

&gamma;&epsilon;&iota;&alpha; &kappa;ό&sigma;&mu;&omicron;
γεια κόσμο
geia kosmo