Gelişmiş Sayfa Çalışma Süresi Hesaplama Sınıfı

<?php
class sayfaSuresi{
	var $alinanSure ;
	var $baslangicSuresi ;
	var $bitisSuresi;
	function alinanSureyiGetir(){
		return $this->alinanSure ;
	}
	function alinanSureAyarla($deger){
		$this->alinanSure = $deger;
	}
	function baslangicSuresiniGetir(){
		return $this->baslangicSuresi ;
	}
	function baslangicSuresiAyarla($deger){
		$this->baslangicSuresi = $deger;
	}
	function bitisSuresiniGetir(){
		return $this->bitisSuresi;
	}
	function bitisSuresiAyarla($deger){
		$this->bitisSuresi = $deger;
	}
	function baslangicSuresi(){
		$msure = microtime();
		$msure = explode(" ",$msure);
		$msure = $msure[1] + $msure[0];
		$this->baslangicSuresiAyarla($msure);
	}
	function bitisSuresi(){
		$msure = microtime();
		$msure = explode(" ",$msure);
		$msure = $msure[1] + $msure[0];
		$this->bitisSuresiAyarla($msure);
	}
	function alinanSureyiBul(){
		$alinanSure = $this->bitisSuresiniGetir() - $this->baslangicSuresiniGetir();
		$this->alinanSureAyarla($alinanSure);
	}
	function alinanSureyiGoster(){
		$this->alinanSureyiBul();

		echo "Sayfa Çalışma Süresi : ".$this->alinanSureyiGetir()." Saniye";
	}
}
$s = new sayfaSuresi();
$s->baslangicSuresi();
for($x=0;$x<10000;$x++);
$s->bitisSuresi();
$s->alinanSureyiGoster();
?>

Çıktısı

Sayfa Çalışma Süresi : 0.0023720264434814 Saniye

 

Sayfa Yüklenme Zamanını Göstermek ve Gizlemek

<?php
define("SAYFA_YUKLENME_ZAMANINI_GOSTER",true);
class ZamanSayaci{
	private $baslangic;
	public function __construct(){
		if(SAYFA_YUKLENME_ZAMANINI_GOSTER){
			$sure = microtime();
			$sure = explode(" ", $sure);
			$sure = $sure[1] + $sure[0];
			$this->baslangic = $sure;
		}
	}
	public function al(){
		if(SAYFA_YUKLENME_ZAMANINI_GOSTER == true){
			$sure = microtime();
			$sure = explode(" ", $sure);
			$sure = $sure[1] + $sure[0];
			$bitis = $sure;
			$toplamsure = ($bitis - $this->baslangic);
			return sprintf("Bu sayfa %f saniyede yüklendi.", $toplamsure);
		}
	}
}
$t = new ZamanSayaci();
$a = array();
for($i=0;$i<1000;$i++){
	$a[$i] = $i;
}
echo $t->al();
?>

Çıktısı

Bu sayfa 0.000530 saniyede yüklendi.

 

Sayfa Yüklenme Süresi Hesaplamak

<?php
 class yuklemesuresi{
  var $baslangic;
  var $bitis;
  function baslat(){
		list($sunucu, $saniye) = explode(" ",microtime());
  $this->baslangic = ((float)$sunucu + (float)$saniye);
  }
  function bitir(){
  list($sunucu, $saniye) = explode(" ",microtime());
  $this->bitis = ((float)$sunucu + (float)$saniye);
  }
  function cikti(){
  $sure = $this->bitis - $this->baslangic;
  return number_format($sure, 6);
  }
 }
	$sure = new yuklemesuresi();
	$sure->baslat();
	$sure->bitir();
	echo "Bu sayfa ".$sure->cikti()."sn'de yüklenmiştir.";
?>

Çıktısı

Bu sayfa 0.000039sn'de yüklenmiştir.