Sayfa Yüklenme Süresi Hesaplamak

<?php
 class yuklemesuresi{
  var $baslangic;
  var $bitis;
  function baslat(){
		list($sunucu, $saniye) = explode(" ",microtime());
  $this->baslangic = ((float)$sunucu + (float)$saniye);
  }
  function bitir(){
  list($sunucu, $saniye) = explode(" ",microtime());
  $this->bitis = ((float)$sunucu + (float)$saniye);
  }
  function cikti(){
  $sure = $this->bitis - $this->baslangic;
  return number_format($sure, 6);
  }
 }
	$sure = new yuklemesuresi();
	$sure->baslat();
	$sure->bitir();
	echo "Bu sayfa ".$sure->cikti()."sn'de yüklenmiştir.";
?>

Çıktısı

Bu sayfa 0.000039sn'de yüklenmiştir.

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.