Gelişmiş Sayfa Çalışma Süresi Hesaplama Sınıfı

<?php
class sayfaSuresi{
	var $alinanSure ;
	var $baslangicSuresi ;
	var $bitisSuresi;
	function alinanSureyiGetir(){
		return $this->alinanSure ;
	}
	function alinanSureAyarla($deger){
		$this->alinanSure = $deger;
	}
	function baslangicSuresiniGetir(){
		return $this->baslangicSuresi ;
	}
	function baslangicSuresiAyarla($deger){
		$this->baslangicSuresi = $deger;
	}
	function bitisSuresiniGetir(){
		return $this->bitisSuresi;
	}
	function bitisSuresiAyarla($deger){
		$this->bitisSuresi = $deger;
	}
	function baslangicSuresi(){
		$msure = microtime();
		$msure = explode(" ",$msure);
		$msure = $msure[1] + $msure[0];
		$this->baslangicSuresiAyarla($msure);
	}
	function bitisSuresi(){
		$msure = microtime();
		$msure = explode(" ",$msure);
		$msure = $msure[1] + $msure[0];
		$this->bitisSuresiAyarla($msure);
	}
	function alinanSureyiBul(){
		$alinanSure = $this->bitisSuresiniGetir() - $this->baslangicSuresiniGetir();
		$this->alinanSureAyarla($alinanSure);
	}
	function alinanSureyiGoster(){
		$this->alinanSureyiBul();

		echo "Sayfa Çalışma Süresi : ".$this->alinanSureyiGetir()." Saniye";
	}
}
$s = new sayfaSuresi();
$s->baslangicSuresi();
for($x=0;$x<10000;$x++);
$s->bitisSuresi();
$s->alinanSureyiGoster();
?>

Çıktısı

Sayfa Çalışma Süresi : 0.0023720264434814 Saniye

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.