Google Translate Dil Çeviri Sınıfı

<?php
class google{
	static function translate($metin, $bundan, $buna) {
		$f = file("http://translate.google.com/translate_t?text=" . urlencode($metin) . "&langpair=$bundan|$buna");
		$i=implode(" ",$f);
		preg_match("/TRANSLATED_TEXT='(.*?)';var ctr/si",$i,$sonuc);
		echo $sonuc[1];
	}
}
google::translate('Do you speak english?', 'en', 'tr');
?>

Çıktısı

İngilizce konuşabiliyor musun?

 

Google Arama Sayacı

<?php
set_time_limit(0);
class googleAramaSayaci{
	var $kelime;
	function say() {
		$curl = curl_init();
		$url = "http://www.google.com.tr/search?q=".urlencode($this->kelime);
		curl_setopt($curl,CURLOPT_URL, $url);
		curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
		$sonuc=curl_exec($curl);
		curl_close ($curl);  
		preg_match('/id="resultStats">(.*?)k (.*?) s(.*?)</si',$sonuc,$cikti);
		return (int) str_replace(".","",$cikti[2]);
	}           
}
$g = new googleAramaSayaci();
$g->kelime="site:ulusanyazilim.com";
echo $g->say().' sonuç';
?>

Çıktısı

7550 sonuç

 

WordPress Seo Missing required field “updated” ve “author” Hatası Nasıl Çözülür?

Google Seo Analizlerinde karşılaştığım bir hatanın çözümünü sizlerle paylaşmak istedim.

Her Tema İçin tema dizininizde bulunan loop.php içine

<span class="updated"><?php echo the_time();?></span> <span class="author vcard"><span class="fn">UlusanYazılım</span></span>

kodunu istediğiniz çalışabilecek bir yere yapıştırınız.Hepsi bu kadar…

Alternatif:Twentyten teması için anlatım

/wp-content/themes/twentyten/functions.php

1.Tema dizininizdeki functions.php‘nin içini açıyoruz.

2. “function twentyten_posted_on()” yazan (tırnaklar hariç) satırı buluyoruz.

3. Üç alttaki satırda “sprintf” ile başlayan satırdaki (Satır:513)

 sprintf( '<a href="%1$s" title="%2$s" rel="bookmark"><span class="entry-date">%3$s</span></a>',

kodunu

sprintf( '<a href="%1$s" title="%2$s" rel="bookmark"><span class="entry-date updated">%3$s %2$s</span></a>',

ile değiştiriyoruz. Hepsi bu kadar…

http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets ile sitenizi kontrol edebilirsiniz.

İstatistiklerde ise bir sonraki bot ziyaretinde güncelleneceğini ümit ediyoruz 🙂

Güncelleme 19.08.2014
Aşağıdaki örnekte span class isimlerini kullanılarak bu sorunların aşıldığı tespit edilmiştir.

<span class="updated">2014</span> <span class="author vcard"><span class="fn">UlusanYazılım</span></span>

 

Bunu mu demek istediniz?

Google’ın bunu mu demek istediniz uygulamasını kendi projelerinizde kullanabilirsiniz.

<?php 
$app_lang="tr";
$url="http://www.google.com/search?q=".urldecode($_GET['q'])."&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=".$app_lang;

$icerik = @file_get_contents($url);
$aranan1 =('@spell=1(.*?)><br>@si');
preg_match_all($aranan1, $icerik, $ara1);
$aranan1 =('@">(.*?)</a@si');
$varmi =preg_match_all($aranan1, @$ara1[1][0], $ara2);
if($varmi == true){$didyoumean = @strip_tags($ara2[1][0]);}
else {$didyou = $_GET['q'];}
////////////////////////////////////////////////////
?>
 <form action="" method="post">
 <table>
 <tr>
 <td><label id="slabel">Detaylı Arama &</label></td>
 <td class="search"><input id="sinput" type="text" name="q" placeholder="Aranacak kelime yazın..."/><input id="ssubmit" type="submit" value="ARA"/></td>
 </tr>
 </table>
 </form>
<?php if(isset($didyoumean)){?>
 Bunu mu demek istediniz? <a href="<?php echo "?q=".$didyoumean;?>"><?php echo $didyoumean;?>
 <?php }else{ ?>
 Aranan kelime : <a style="font-weight:bold;color:#000;" href="<?php echo "?q=".$didyou;?>"><?php echo $didyou;?>
 <?php } 
 ?>