Dünyanın En Hızlı Alan Adı Sorgulama Sistemi

Demo

http://ulusanyazilim.com/works/domain/

Mantık

<?php 
error_reporting(0);
$url='http://who.is/whois/'.$_POST["sorguc"];
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 120);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 120);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
$html = curl_exec($ch);
$html =  file_get_contents($url);
@preg_match('#<pre(.*?)pre>#si',$html,$value);	
@preg_match('#queryResponseHeader (.*?)">#si',$html,$sonuc);
if(strlen(strstr($value[1], "No match found")) > 0){
	echo '<div class="alert alert-success" role="alert">'.$_POST["sorguc"].' Uygun.</div>';
}elseif($sonuc[1] != "hidden"){
	echo '<div class="alert alert-danger" role="alert">'.$_POST["sorguc"].' Alınmış.</div>';
}elseif(strlen(strstr($value[1], "No match found")) == 0 ){
	if(strstr($_POST["sorguc"], ".tr")){
		echo '<div class="alert alert-danger" role="alert">'.$_POST["sorguc"].' Alınmış.</div>';
	}else{
		echo '<div class="alert alert-success" role="alert">'.$_POST["sorguc"].' Uygun.</div>';
	}
}else{	
	echo '<div class="alert alert-success" role="alert">'.$_POST["sorguc"].' Uygun.</div>';
}
?>

Arazi Sorgulama

Anlık arama yapın

<?php //arazi.php içeriği
set_time_limit(0);
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
if(!file_exists("cache")){mkdir("cache", 0777);}
function iller(){
	if(!file_exists("cache/iller.json")){
		$il=file_get_contents("http://cbsservis.tkgm.gov.tr/megsiswebapi.v2/api/idariYapi/ilListe");
		file_put_contents("cache/iller.json",$il); 
	}else{
		$il=file_get_contents("cache/iller.json");
	}
	$il=json_decode($il,true);
	$iller=null;
	foreach($il["features"] as $il){
		$iller[]=$il["properties"];
	}
	return $iller;
}
if(isset($_POST["il"])){
	if(!file_exists("cache/".$_POST["il"].".json")){
		$ilce=file_get_contents("http://cbsservis.tkgm.gov.tr/megsiswebapi.v2/api/idariYapi/ilceListe/".$_POST["il"]);
		file_put_contents("cache/".$_POST["il"].".json",$ilce); 
	}else{
		$ilce=file_get_contents("cache/".$_POST["il"].".json");
	}
	$ilce=json_decode($ilce,true);
	$ilceler=null;
	echo '<select id="ilce" class="form-control">';
	echo '<option>Seçiniz</option>';
	foreach($ilce["features"] as $ilce){
		echo '<option value="'.$ilce["properties"]["id"].'">'.$ilce["properties"]["text"].'</option>';
	}
	echo '</select>';
	echo '<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function() {
		$("#sonuc").html("Seçmeye Devam Ediniz...");
		$("#ilce").bind("change",function(){
			if($("#ilce").val() != 0){
				var ilce=$("#ilce option:selected").val();
				var ilcetext=$("#ilce option:selected").text();
				$.ajax({
					type: "POST",
					url: "arazi.php",
					data: "ilce="+ilce,
					dataType: "html",
					beforeSend: function() {
						$("#ilce").after("<label id=\"ilce\" class=\"bg-secondary text-white form-control\">"+ilcetext+"</label>");
						$("#ilce").remove();
					},
					success: function(data) {
						$("#ilce").after(data);
					}
				});
			}
		});
	});
	</script>';
}elseif(isset($_POST["ilce"])){
	if(!file_exists("cache/".$_POST["ilce"].".json")){
		$mahalle=file_get_contents("http://cbsservis.tkgm.gov.tr/megsiswebapi.v2/api/idariYapi/mahalleListe/".$_POST["ilce"]);
		file_put_contents("cache/".$_POST["ilce"].".json",$mahalle); 
	}else{
		$mahalle=file_get_contents("cache/".$_POST["ilce"].".json");
	}
	$mahalle=json_decode($mahalle,true);
	$mahalleler=null;
	echo '<select id="mahalle" class="form-control">';
	echo '<option>Seçiniz</option>';
	foreach($mahalle["features"] as $mahalle){
		echo '<option value="'.$mahalle["properties"]["id"].'">'.$mahalle["properties"]["text"].'</option>';
	}
	echo '</select>';
	echo '<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function() {
		$("#sonuc").html("Seçmeye Devam Ediniz...");
		$("#mahalle").bind("change",function(){
			if($("#mahalle").val() != 0){
				var mahalle=$("#mahalle option:selected").val();
				var mahalletext=$("#mahalle option:selected").text();
				$.ajax({
					type: "POST",
					url: "arazi.php",
					data: "mahalle="+mahalle,
					dataType: "html",
					beforeSend: function() {
						$("#mahalle").after("<label id=\"mahalle\" class=\"bg-secondary text-white form-control\">"+mahalletext+"</label>");
						$("#mahalle").remove();
					},
					success: function(data) {
						$("#mahalle").after(data);
					}
				});
			}
		});
	});
	</script>';
}elseif(isset($_POST["mahalle"])){
	echo '<input type="number" id="ada" class="form-control" placeholder="Ada">';
	echo '<input type="number" id="parsel" class="form-control" placeholder="Parsel">';
	echo '<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function() {
		$("#sonuc").html("Ada ve Parsel Bilgisi Giriniz...");
		$("#ada,#parsel").on("input",function(){
			var ada=$("#ada").val();
			var parsel=$("#parsel").val();
			if(ada > 0 && parsel > 0){
				var mahalle='.$_POST["mahalle"].';
				$.ajax({
					type: "POST",
					url: "arazi.php",
					data: "veri="+mahalle+"/"+ada+"/"+parsel,
					dataType: "html",
					beforeSend: function() {
						$("#sonuc").html("Sorgulanıyor...");
					},
					success: function(data) {
							$("#sonuc").html(data);
					}
				});
			}
		});
	});
	</script>';
}elseif(isset($_POST["veri"])){
	if(!file_exists("cache/".str_replace("/","-",$_POST["veri"]).".json")){
		$parsel=file_get_contents("http://cbsservis.tkgm.gov.tr/megsiswebapi.v2/api/parsel/".$_POST["veri"]);
		file_put_contents("cache/".str_replace("/","-",$_POST["veri"]).".json",$parsel); 
	}else{
		$parsel=file_get_contents("cache/".str_replace("/","-",$_POST["veri"]).".json");
	}
	$parsel=json_decode($parsel,true);
	if($parsel["properties"]){
	foreach($parsel["properties"] as $title=>$key){
		echo '<label class="bg-success text-white form-control">'.ucfirst($title)." : ".$key."</label>";
	}
	}else{
		echo '<label class="bg-danger text-white form-control">Sonuç Bulunamadı</label>";
	}

}

/* ada 1 parsel 2

https://cbsservis.tkgm.gov.tr/megsiswebapi.v2/api/idariYapi/mahalleListe/648

ada 5 parsel 3
https://cbsservis.tkgm.gov.tr/megsiswebapi.v2/api/parsel/144808/5/3

 */

?>

http://ulusanyazilim.com/works/arazi

Aracım Ne Kadar Eder?

Bir kaç seçenek seçip araç fiyatınızı öğrenebilirsiniz. Araç fiyatları piyasada verilen ilanlara göre anlık olarak değişkenlik gösterebilir. Aklınıza geldikçe yeni piyasa fiyatını öğrenmeyi unutmayın.

Araç tipi, marka, model gibi seçenekleri seçerek en üst ve en alt verilen ilan fiyatlarını görebilir, model yılı girerek araç yaşına göre verilen en üst ve en alt fiyatları görebilirsiniz.

http://ulusanyazilim.com/works/araba

Kodları

<?php //arac.php içeriği
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
if(isset($_POST["vasita"])){//arac yukle
	$site = "http://www.sahibinden.com".$_POST["vasita"];
	$icerik = file_get_contents($site);
	preg_match_all('@categoryList(.*?)ul>@si',$icerik,$cikti);
	preg_match_all('@<a href="(.*?)">(.*?)</a>@si',$cikti[1][0],$c);
	$y=count($c[1]);
	echo '<select id="arac" class="form-control">';
	echo '<option>Araç Seçiniz</option>';
	for($x=0;$x<$y;$x++){
		echo '<option value="'.$c[1][$x].'">'.$c[2][$x].'</option>';
	}
	echo '</select>';
	echo '<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function() {
		$("#sonuc").html("Seçmeye Devam Ediniz...");
		$("#arac").bind("change",function(){
			if($("#arac").val() != 0){
				var arac=$("#arac option:selected").val();
				var aractext=$("#arac option:selected").text();
				$.ajax({
					type: "POST",
					url: "arac.php",
					data: "arac="+arac,
					dataType: "html",
					beforeSend: function() {
						$("#arac").after("<label id=\"arac\" class=\"bg-secondary text-white form-control\">"+aractext+"</label>");
						$("#arac").remove();
					},
					success: function(data) {
						$("#arac").after(data);
					}
				});
			}
		});
	});
	</script>';
}elseif(isset($_POST["arac"])){//model yukle
	$site = "http://www.sahibinden.com".$_POST["arac"];
	$icerik = file_get_contents($site);
	preg_match_all('@categoryList(.*?)ul>@si',$icerik,$cikti);
	if(isset($cikti[1][0])){
		preg_match_all('@<a href="(.*?)">(.*?)</a>@si',$cikti[1][0],$c);
		$y=count($c[1]);
		echo '<select id="model" class="form-control">';
		echo '<option>Araç Seçiniz</option>';
		for($x=0;$x<$y;$x++){
			echo '<option value="'.$c[1][$x].'">'.$c[2][$x].'</option>';
		}
		echo '</select>';
	}else{
		preg_match_all('@searchResultsCat(.*?)searchResultLeft-query@si',$icerik,$arama);
		preg_match_all('@<a href="(.*?)">(.*?)</a>@si',$arama[1][0],$c);
		$y=count($c[1]);
		echo '<select id="model" class="form-control">';
		echo '<option>Araç Seçiniz</option>';
		for($x=3;$x<$y;$x++){
			echo '<option value="'.$c[1][$x].'">'.$c[2][$x].'</option>';
		}
		echo '</select>';
	}
	echo '<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function() {
		$("#model").bind("change",function(){
			if($("#model").val() != 0){
				var model=$("#model option:selected").val();
				var modeltext=$("#model option:selected").text();
				$.ajax({
					type: "POST",
					url: "arac.php",
					data: "model="+model,
					dataType: "html",
					beforeSend: function() {
						$("#model").after("<label id=\"model\" class=\"bg-secondary text-white form-control\">"+modeltext+"</label>");
						$("#model").remove();
					},
					success: function(data) {
						$("#model").after(data);
					}
				});
			}
		});
	});
	</script>';
}elseif(isset($_POST["model"])){//seri yukle
	$site = "http://www.sahibinden.com".$_POST["model"];
	$icerik = file_get_contents($site);
	preg_match_all('@categoryList(.*?)ul>@si',$icerik,$cikti);
	if(isset($cikti[1][0])){
		preg_match_all('@<a href="(.*?)">(.*?)</a>@si',$cikti[1][0],$c);
		$y=count($c[1]);
		echo '<select id="seri" class="form-control">';
		echo '<option>Araç Seçiniz</option>';
		for($x=0;$x<$y;$x++){
			echo '<option value="'.$c[1][$x].'">'.$c[2][$x].'</option>';
		}
		echo '</select>';
	}else{
		preg_match_all('@searchResultsCat(.*?)searchResultLeft-query@si',$icerik,$arama);
		preg_match_all('@<a href="(.*?)">(.*?)</a>@si',$arama[1][0],$c);
		$y=count($c[1]);
		echo '<select id="seri" class="form-control">';
		echo '<option>Araç Seçiniz</option>';
		for($x=4;$x<$y;$x++){
			echo '<option value="'.$c[1][$x].'">'.$c[2][$x].'</option>';
		}
		echo '</select>';
	}
	echo '<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function() {
		$("#seri").bind("change",function(){
			if($("#seri").val() != 0){
				var seri=$("#seri option:selected").val();
				var seritext=$("#seri option:selected").text();
				$.ajax({
					type: "POST",
					url: "arac.php",
					data: "seri="+seri,
					dataType: "html",
					beforeSend: function() {
						$("#seri").after("<label id=\"seri\" class=\"bg-secondary text-white form-control\">"+seritext+"</label>");
						$("#seri").remove();
					},
					success: function(data) {
						$("#seri").after(data);
					}
				});
			}
		});
	});
	</script>';
}elseif(isset($_POST["seri"])){//tur yukle
	$site = "http://www.sahibinden.com".$_POST["seri"];
	$icerik = file_get_contents($site);
	preg_match_all('@categoryList(.*?)ul>@si',$icerik,$cikti);
	if(isset($cikti[1][0])){
		preg_match_all('@<a href="(.*?)">(.*?)</a>@si',$cikti[1][0],$c);
		$y=count($c[1]);
		echo '<select id="tur" class="form-control">';
		echo '<option>Araç Seçiniz</option>';
		for($x=0;$x<$y;$x++){
			echo '<option value="'.$c[1][$x].'">'.$c[2][$x].'</option>';
		}
		echo '</select>';
	}else{
		preg_match_all('@searchResultsCat(.*?)searchResultLeft-query@si',$icerik,$arama);
		preg_match_all('@<a href="(.*?)">(.*?)</a>@si',$arama[1][0],$c);
		$y=count($c[1]);
		if($y != 5){
			echo '<select id="tur" class="form-control">';
			echo '<option>Araç Seçiniz</option>';
			for($x=5;$x<$y;$x++){
				echo '<option value="'.$c[1][$x].'">'.$c[2][$x].'</option>';
			}
			echo '</select>';
		}else{
			yil($_POST["seri"]);
		}
	}
	echo '<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function() {
		$("#tur").bind("change",function(){
			if($("#tur").val() != 0){
				var tur=$("#tur option:selected").val();
				var turtext=$("#tur option:selected").text();
				$.ajax({
					type: "POST",
					url: "arac.php",
					data: "tur="+tur,
					dataType: "html",
					beforeSend: function() {
						$("#tur").after("<label id=\"tur\" class=\"bg-secondary text-white form-control\">"+turtext+"</label>");
						$("#tur").remove();
					},
					success: function(data) {
						$("#tur").after(data);
					}
				});
			}
		});
	});
	</script>';
}elseif(isset($_POST["tur"])){//yil yukle
	yil($_POST["tur"]);
}elseif(isset($_POST["yil"])){//fiyat yukle
	tablo($_POST["link"],$_POST["yil"]);
}elseif(isset($_POST["cek"])){//fiyat yukle
	tablo($_POST["cek"]);
}else{
	$site = "http://www.sahibinden.com/kategori/vasita";
	$icerik = file_get_contents($site);
	//echo $icerik;
	preg_match_all('@categoryList(.*?)ul>@si',$icerik,$cikti);
	preg_match_all('@<a href="(.*?)">(.*?)</a>@si',$cikti[1][0],$c);
	$y=count($c[1]);
	for($x=0;$x<$y;$x++){
		echo '<option value="'.$c[1][$x].'">'.$c[2][$x].'</option>';
	}
}

function yil($link){
	echo '<input type="number" min="1900" max="2100" id="yil" class="form-control" placeholder="Model Yılı">';
	echo '<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function() {
		$.ajax({
			type: "POST",
			url: "arac.php",
			data: "cek='.$link.'",
			dataType: "html",
			beforeSend: function() {
				$("#sonuc").html("Yükleniyor...");
			},
			success: function(data) {
				$("#sonuc").html(data);
			}
		});
		$("#yil").on("input", function() {
			var yil=$("#yil").val();
			if(yil > 1900 && yil < 2100){
				$.ajax({
					type: "POST",
					url: "arac.php",
					data: "yil="+yil+"&link='.$link.'",
					dataType: "html",
					beforeSend: function() {
						$("#sonuc").html("Yükleniyor...");
					},
					success: function(data) {
						$("#sonuc").html(data);
					}
				});
			}
		});
	});
	</script>';
}	
function tablo($link,$yil=null){
	echo '<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function() {
		$("#img").remove();
	});
	</script>';
	$data=null;	
	if($yil != null){
		$data["a5_min"]=$yil;
		$data["a5_max"]=$yil;
	}
	$data["sorting"]="price_asc";
	$site = "http://www.sahibinden.com".$link."?".http_build_query($data); 
	$icerik = file_get_contents($site);
	preg_match_all('@searchResultsRowClass(.*?)tbody>@si',$icerik,$arama);
	if(isset($arama[1][0])){
		preg_match('@<tr(.*?)tr>@si',$arama[1][0],$tr);
		preg_match_all('@<td class="searchResultsAttributeValue">(.*?)</td>@si',$tr[1],$td);
		preg_match('@searchResultsPriceValue">(.*?)</td>@si',$tr[1],$tl);
		$data["sorting"]="price_desc";
		$site = "http://www.sahibinden.com".$link."?".http_build_query($data); 
		$icerik = file_get_contents($site);
		preg_match_all('@searchResultsRowClass(.*?)tbody>@si',$icerik,$arama);
		preg_match('@<tr(.*?)tr>@si',$arama[1][0],$tr);
		preg_match_all('@<td class="searchResultsAttributeValue">(.*?)</td>@si',$tr[1],$td2);
		preg_match('@searchResultsPriceValue">(.*?)</td>@si',$tr[1],$tl2);
		echo '<table class="table">
			<tbody>
				<tr>
					<td><b>Renk</b> : '.$td[1][2].'<br>
					<b>KM</b> : '.$td[1][1].'<br>
					<b>Yıl</b> : '.$td[1][0].'
					</td>
					<td><b>En Ölü Fiyat</b><br>'.strip_tags($tl[1]).'</td>
				</tr>
				<tr>
					<td><b>Renk</b> : '.$td2[1][2].'<br>
					<b>KM</b> : '.$td2[1][1].'<br>
					<b>Yıl</b> : '.$td2[1][0].'
					<td><b>En Temiz Fiyat</b><br>'.strip_tags($tl2[1]).'</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>';
	}else{
		echo '<table class="table">
			<thead class="thead-light">
				<tr>
					<th scope="col">Sonuc Bulunamadi</th>
				</tr>
			</thead>
		</table>';
	}
}