Gelişmiş Sayfa Çalışma Süresi Hesaplama Sınıfı

<?php
class sayfaSuresi{
	var $alinanSure ;
	var $baslangicSuresi ;
	var $bitisSuresi;
	function alinanSureyiGetir(){
		return $this->alinanSure ;
	}
	function alinanSureAyarla($deger){
		$this->alinanSure = $deger;
	}
	function baslangicSuresiniGetir(){
		return $this->baslangicSuresi ;
	}
	function baslangicSuresiAyarla($deger){
		$this->baslangicSuresi = $deger;
	}
	function bitisSuresiniGetir(){
		return $this->bitisSuresi;
	}
	function bitisSuresiAyarla($deger){
		$this->bitisSuresi = $deger;
	}
	function baslangicSuresi(){
		$msure = microtime();
		$msure = explode(" ",$msure);
		$msure = $msure[1] + $msure[0];
		$this->baslangicSuresiAyarla($msure);
	}
	function bitisSuresi(){
		$msure = microtime();
		$msure = explode(" ",$msure);
		$msure = $msure[1] + $msure[0];
		$this->bitisSuresiAyarla($msure);
	}
	function alinanSureyiBul(){
		$alinanSure = $this->bitisSuresiniGetir() - $this->baslangicSuresiniGetir();
		$this->alinanSureAyarla($alinanSure);
	}
	function alinanSureyiGoster(){
		$this->alinanSureyiBul();

		echo "Sayfa Çalışma Süresi : ".$this->alinanSureyiGetir()." Saniye";
	}
}
$s = new sayfaSuresi();
$s->baslangicSuresi();
for($x=0;$x<10000;$x++);
$s->bitisSuresi();
$s->alinanSureyiGoster();
?>

Çıktısı

Sayfa Çalışma Süresi : 0.0023720264434814 Saniye

 

Sayfa Üretim Zamanı

<?php
class sayfaUretimZamani{
 function ZAMAN_AL(){
  list($usn, $sn) = explode(" ",microtime());
  return ((float)$usn + (float)$sn);
 }
 function ZAMAN_FARKI($baslangic, $bitis){
  $fark = $bitis - $baslangic;
  return $fark;
 }
}
$z = new sayfaUretimZamani;
$baslangic = $z->ZAMAN_AL();
for($x=0;$x<10000;$x++){}
$bitis = $z->ZAMAN_AL();
echo round($z->ZAMAN_FARKI($baslangic, $bitis),4);
?>

Çıktısı

0.001

 

Sayfa Modüler Çalışma Zamanı

<?php
class calismaZamaniKontrol{
	var $yukle;
	var $beklet;
	function calismaZamaniKontrol() {
		$this->beklet = 0;
		$this->yukle = 0;
	}
	function baslat(){
		list($usn,$sn)=explode(" ",microtime());
		$this->yukle=(float)$usn+(float)$sn;
	}
	function durdur(){		
		if($this->yukle==0){
			$this->beklet=0;
		}else{
			list($usn, $sn)=explode(" ",microtime());
			$asilzaman = (float)$usn+(float)$sn;
			$this->beklet+=$asilzaman-$this->yukle;
			$this->yukle=0;
		}
	}
	function devam(){
		list($usn,$sn)=explode(" ",microtime());
		$this->yukle=(float)$usn+(float)$sn;
	}
	function calismaZamani(){
		if($this->yukle == 0){
			return $this->beklet;
		}else{
			list($usn, $sn)=explode(" ",microtime());
			$asilzaman=(float)$usn + (float)$sn;
			$sonbekleme=$asilzaman - $this->yukle;
			return ($this->beklet+$sonbekleme);
		}
	}
}
$nesne = new calismaZamaniKontrol;
$nesne->baslat();
for($x=0;$x<10000;$x++);
echo "Ilk Kayit:".$nesne->calismaZamani()."<br>"; 
echo "<br>Durduruldu...<br><br>";
$nesne->durdur();
echo "Ikinci Kayit:".$nesne->calismaZamani()."<br>";
echo "<br>Devam Ediyor...<br><br>";
$nesne->devam();
for($x=0;$x<10000;$x++);
echo "Ucuncu Kayit:".$nesne->calismaZamani()."<br>";
echo "<br>Durduruldu...<br><br>";
$nesne->durdur();
?>

Çıktısı

Ilk Kayit:0.003000020980835

Durduruldu...

Ikinci Kayit:0.003000020980835

Devam Ediyor...

Ucuncu Kayit:0.0040011405944824

Durduruldu...

 

Web Sayfası Yüklenme Zamanını Bulma

<?php
class zamanlayici{
	var $baslat;
	var $durdur;
	var $zaman;
	function zamanlayici($baslat = true){
		if($baslat){
			$this->baslat();
		}
	}
	function baslat(){
		$this->baslat = $this->simdi();
		$this->durdur = null;
		$this->zaman = null;
	}
	function stop(){
		$this->durdur = $this->simdi();
		$this->zaman = ($this->durdur - $this->baslat);
		return $this->zaman;
	}
	function zaman_getir(){
		return $this->zaman;
	}
	function simdi(){
	  list($milisaniye, $saniye) = explode(" ", microtime());
	  return ((float)$milisaniye + (float)$saniye);
	}
}
$zamanlayici = new zamanlayici();
$contents = file_get_contents("http://www.ulusanyazilim.com");
$zaman = $zamanlayici->stop();
echo "İçerikler {$zaman} saniyede alındı.";
?>

Çıktısı

İçerikler 1.3313419818878 saniyede alındı.

 

Sayfa Performans Sınıfı

<?php 
class performans{
	var $basla;
	var $bitir;
	var $toplam;
	function getir(){
		$mtime = microtime();
		$mtime = explode(" ", $mtime);
		$mtime = doubleval($mtime[1]) + doubleval($mtime[0]);

		return $mtime;
	}
	function basla(){
			$this->basla = $this->getir();
	}
	function bitir(){
			$this->bitir = $this->getir();
	}
	function yazdir(){
			$basla = $this->basla;
			$bitir = $this->bitir;
			$toplam = sprintf("%.4f", abs($basla - $bitir));

			return $toplam;
	}
}
$p = new performans();
$p->basla();
for($x=0;$x<3300000;$x++)if($x%1000000 == 0)echo $x;
$p->bitir();
echo("<br>Sayfa toplam " . $p->yazdir() . " saniyede yüklendi");
?>

Çıktısı

0100000020000003000000
Sayfa toplam 1.0591 saniyede yüklendi

 

Sayfa Yüklenme Süresi

<?php
class sayfaYuklemeSuresi{
	var $baslat;
	var $bitir;
	function sayfaYuklemeSuresi(){
		$this->baslat();
	}
	function baslat(){
		$this->baslat = $this->zamanAl();
	}
	function bitir(){
		$this->bitir = $this->zamanAl();
	}
	function yuklemeAl($format = '%01.2f'){
		if(empty($this->bitir))$this->bitir();
		return sprintf($format,($this->bitir - $this->baslat));
	}
	function zamanAl(){
		$zaman = microtime();
		$zaman = explode(' ', $zaman);
		return $zaman[1] + $zaman[0]; 
	}
}
$yukle = new sayfaYuklemeSuresi;
for($i=0;$i<1000000;$i++)
	$a = $i * ($i/2);
echo $yukle->yuklemeAl();
?>

Çıktısı

0.35