Sayfa Üretim Zamanı

<?php
class sayfaUretimZamani{
 function ZAMAN_AL(){
    list($usn, $sn) = explode(" ",microtime());
    return ((float)$usn + (float)$sn);
 }
 function ZAMAN_FARKI($baslangic, $bitis){
    $fark = $bitis - $baslangic;
    return $fark;
 }
}
$z = new sayfaUretimZamani;
$baslangic = $z->ZAMAN_AL();
for($x=0;$x<10000;$x++){}
$bitis = $z->ZAMAN_AL();
echo round($z->ZAMAN_FARKI($baslangic, $bitis),4);
?>

Çıktısı

0.001

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.