Diziyi Xml’ye Çevirme

<?php
class dizidenXmlye{
	var $dizi = [];
	var $xml = '';
	function dizidenXmlye($dizi){
		$this->dizi = $dizi;
		if(is_array($dizi) && count($dizi) > 0){
			$this->xmlYapisi($dizi);
		}else{
			$this->xml .= "veri yok";
		}
	}
	function xmlYapisi($dizi){
		foreach($dizi as $k=>$v){
			if(is_array($v)){
				$etiket = preg_replace('/^[0-9]{1,}/','veri',$k);
				$this->xml .= "<$etiket>";
				$this->xmlYapisi($v);
				$this->xml .= "</$etiket>";
			}else{
				$etiket = preg_replace('/^[0-9]{1,}/','veri',$k);
				$this->xml .= "<$etiket>$v</$etiket>";
			}
		}
	}
	function xmlGetir(){
		$ustbilgi = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><ana>";
		$altbilgi = "</ana>";
		echo $ustbilgi;
		echo $this->xml;
		echo $altbilgi;
	}
}
$ornek = [
 0=>['makale'=>
  ['id'=>1,'baslik'=>'baslik','icerik'=>'icerik.','olusturma'=>'2008-07-28 12:01:06','degistirme'=>'']
 ],
 1=>['makale' =>
  ['id'=>2,'baslik'=>'baslik2','icerik'=>'icerik2','olusturma'=>'2008-07-28 12:01:06','degistirme'=>'',['asdfgh']]
 ],
 2=>['makale'=>
  ['id'=>3,'baslik'=>'baslik3','icerik'=>'icerik3','olusturma'=>'2008-07-28 12:01:06','degistirme'=>'']
 ]
];
$xml = new dizidenXmlye($ornek);
header ("Content-type: text/xml");
echo $xml->xmlGetir();
?>

Çıktısı

<ana>
<veri>
<makale>
<id>1</id>
<baslik>baslik</baslik>
<icerik>icerik.</icerik>
<olusturma>2008-07-28 12:01:06</olusturma>
<degistirme/>
</makale>
</veri>
<veri>
<makale>
<id>2</id>
<baslik>baslik2</baslik>
<icerik>icerik2</icerik>
<olusturma>2008-07-28 12:01:06</olusturma>
<degistirme/>
<veri>
<veri>asdfgh</veri>
</veri>
</makale>
</veri>
<veri>
<makale>
<id>3</id>
<baslik>baslik3</baslik>
<icerik>icerik3</icerik>
<olusturma>2008-07-28 12:01:06</olusturma>
<degistirme/>
</makale>
</veri>
</ana>

 

Basit XML Oluşturma Sınıfı

<?php
Class XML{
	var $icerik="";
	var $anaEtiket="";
	var $altEtiket="";
	var $CRLF="\r\n";
	var $son="";
	Function XML($Version="1.0",$Encoding="utf-8"){
		$this->icerik.="<?xml version=\"{$Version}\" encoding=\"{$Encoding}\"?>{$this->CRLF}";
	}
	Function etiketOlustur($etiketIsmi="root",$ozellik=""){
		$etiketIsmi=$this->filtre($etiketIsmi);
		$this->anaEtiket=$etiketIsmi;
		$ozellik=$this->ozellikAyir($ozellik);
		return $this->icerik.="<{$etiketIsmi}{$ozellik}>{$this->CRLF}";
	}
	Function etiketEkle($etiketIsmi,$ozellik,$veri="",$CDATA=true){
		$etiketIsmi=$this->filtre($etiketIsmi);
		if(empty($veri)){
			if(!empty($this->altEtiket)){
				$this->icerik.="</{$this->altEtiket}>{$this->CRLF}";
			}
			$this->altEtiket=$etiketIsmi;
			$ozellik=$this->ozellikAyir($ozellik);
			return $this->icerik.="<{$etiketIsmi}{$ozellik}>{$this->CRLF}";
		}else{
			$ozellik=$this->ozellikAyir($ozellik);
			return $this->icerik.=$CDATA?"<{$etiketIsmi}{$ozellik}>{$this->CRLF}<![CDATA[{$veri}]]>{$this->CRLF}</{$etiketIsmi}>{$this->CRLF}":"<{$etiketIsmi}{$ozellik}>{$veri}</{$etiketIsmi}>{$this->CRLF}";
		}
	}
	Function son(){
		if($this->son){
			return $this->icerik;
		}else{
			$this->son=true;
			return $this->icerik=$this->altEtiket==""?$this->icerik."</{$this->anaEtiket}>":$this->icerik."</{$this->altEtiket}>{$this->CRLF}</{$this->anaEtiket}>";
		}
	}
	Function goster(){
		ob_start();
		header("Content-type: text/xml");
		echo $this->son();
		ob_end_flush();
	}
	Function kaydet($dosya){
		if(!$Handle=fopen($dosya,'wb+')){
			$this->hata("Dosya Yazılamıyor");
		}
		flock($Handle,LOCK_EX);
		fwrite($Handle,$this->son());
		return fclose($Handle);
	}
	Function hata($hataMetni='',$hataNo='',$Stop=true){
		exit($hataMetni);
	}
	Function ozellikAyir($veri){
		$ozellik='';
		if(is_array($veri)){
			foreach($veri as $anahtar=>$deger){
				$deger=$this->filtre($deger);
				$ozellik.=" $anahtar=\"$deger\"";
			}
		}
		return $ozellik;
	}
	Function filtre($veri){
		$veri=trim($veri);
		$ara=array("<",">","\"");
		$degistir=array("","","'");
		return str_replace($ara,$degistir,$veri);
	}
}
$n=new XML($Version="1.0",$Encoding="utf-8");
$n->etiketOlustur($etiketIsmi="site",'');

$n->etiketEkle("kategori",'',$veri="Bu bir test yazısıdır",$CDATA=true);
$n->goster();
$n->kaydet($dosya="data.xml");
$n->hata();
$n->son();
?>

Çıktısı

<site>
<kategori>
<![CDATA[ Bu bir test yazısıdır ]]>
</kategori>
</site>

 

Rss Oluşturma Sınıfı

<?php 
class rss{
	private $baslik;
	private $aciklama;
	private $sunucu;
	private $ceviri;
	private $dil;
	private $tarih; 
	private $yazar;
	private $olusturan;
	public $ustbilgi;
	public function __construct($sunucu,$baslik,$aciklama,$yazar,$ceviri="UTF-8",$dil="tr", $olusturan="ulusanyazilim"){
		header("Content-type: text/xml");
		$this->sunucu=$sunucu;
		$this->baslik=$baslik;
		$this->aciklama=$aciklama;
		$this->ceviri=$ceviri;
		$this->dil=$dil;
		$this->yazar=$yazar;
		$this->olusturan=$olusturan;
	$besleme="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"".$this->ceviri."\" ?>\n<rss version=\"2.0\" xmlns:dc=\"http://purl.org/dc/elements/1.1/\">\n<channel>\n<baslik>".$this->baslik."</baslik>\n<link>".$this->sunucu."</link>\n<dil>".$this->dil."</dil>\n<aciklama>".$this->aciklama."</aciklama>\n<olusturan>".$this->olusturan."</olusturan>";
	$this->ustbilgi=$besleme;	
	return $this->ustbilgi;
	}
	public function besleme($baslik, $klavuz, $aciklama, $kategori, $kurucu, $klavuzOn="true", $yayintarihi="01 Haziran 2018 18:44:39", $zamandilimi="+0300"){
		$besleme ="\n<item>\n";
		$besleme.="<baslik>".$baslik."</baslik>\n";
		$besleme.="<klavuz isPermaLink=\"".$klavuzOn."\">".$klavuz."</klavuz>\n";
		$besleme.="<link>".$this->sunucu."/$klavuz</link>\n";
		$besleme.="<aciklama>\n<![CDATA[$aciklama]]>\n</aciklama>\n";
		$besleme.="<kategori><![CDATA[$kategori]]></kategori>\n";
		$besleme.="<dc:kurucu>$kurucu</dc:kurucu>\n";
		$besleme.="<yayintarihi>$yayintarihi $zamandilimi</yayintarihi>\n";
		$besleme.="\n</item>";
		return $besleme;
	}
	public function rss_sonlandir(){
		return "\n</channel>\n</rss>";
	}
}
$test=null;
$class= new rss("http://www.ulusanyazilim.com",'Ulusan Yazilim','Web Yazilim Uzmani','ulusanyazilim');
$test.=$class->ustbilgi;
for ($i=1;$i<11;$i++){
$test.=$class->besleme('Ornek Makale № '.$i, "?p=$i", '<center> Ornek Aciklama № '.$i."<center><hr>", $i, 'ulusanyazilim');
}
$test.=$class->rss_sonlandir();
echo $test;
?>

Çıktı

<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<baslik>Ulusan Yazilim</baslik>
<link>http://www.ulusanyazilim.com</link>
<dil>tr</dil>
<aciklama>Web Yazilim Uzmani</aciklama>
<olusturan>ulusanyazilim</olusturan>
<item>
<baslik>Ornek Makale № 1</baslik>
<klavuz isPermaLink="true">?p=1</klavuz>
<link>http://www.ulusanyazilim.com/?p=1</link>
<aciklama>
<![CDATA[ <center> Ornek Aciklama № 1<center><hr> ]]>
</aciklama>
<kategori>
<![CDATA[ 1 ]]>
</kategori>
<dc:kurucu>ulusanyazilim</dc:kurucu>
<yayintarihi>01 Haziran 2018 18:44:39 +0300</yayintarihi>
</item>
<item>
<baslik>Ornek Makale № 2</baslik>
<klavuz isPermaLink="true">?p=2</klavuz>
<link>http://www.ulusanyazilim.com/?p=2</link>
<aciklama>
<![CDATA[ <center> Ornek Aciklama № 2<center><hr> ]]>
</aciklama>
<kategori>
<![CDATA[ 2 ]]>
</kategori>
<dc:kurucu>ulusanyazilim</dc:kurucu>
<yayintarihi>01 Haziran 2018 18:44:39 +0300</yayintarihi>
</item>
<item>
<baslik>Ornek Makale № 3</baslik>
<klavuz isPermaLink="true">?p=3</klavuz>
<link>http://www.ulusanyazilim.com/?p=3</link>
<aciklama>
<![CDATA[ <center> Ornek Aciklama № 3<center><hr> ]]>
</aciklama>
<kategori>
<![CDATA[ 3 ]]>
</kategori>
<dc:kurucu>ulusanyazilim</dc:kurucu>
<yayintarihi>01 Haziran 2018 18:44:39 +0300</yayintarihi>
</item>
<item>
<baslik>Ornek Makale № 4</baslik>
<klavuz isPermaLink="true">?p=4</klavuz>
<link>http://www.ulusanyazilim.com/?p=4</link>
<aciklama>
<![CDATA[ <center> Ornek Aciklama № 4<center><hr> ]]>
</aciklama>
<kategori>
<![CDATA[ 4 ]]>
</kategori>
<dc:kurucu>ulusanyazilim</dc:kurucu>
<yayintarihi>01 Haziran 2018 18:44:39 +0300</yayintarihi>
</item>
<item>
<baslik>Ornek Makale № 5</baslik>
<klavuz isPermaLink="true">?p=5</klavuz>
<link>http://www.ulusanyazilim.com/?p=5</link>
<aciklama>
<![CDATA[ <center> Ornek Aciklama № 5<center><hr> ]]>
</aciklama>
<kategori>
<![CDATA[ 5 ]]>
</kategori>
<dc:kurucu>ulusanyazilim</dc:kurucu>
<yayintarihi>01 Haziran 2018 18:44:39 +0300</yayintarihi>
</item>
<item>
<baslik>Ornek Makale № 6</baslik>
<klavuz isPermaLink="true">?p=6</klavuz>
<link>http://www.ulusanyazilim.com/?p=6</link>
<aciklama>
<![CDATA[ <center> Ornek Aciklama № 6<center><hr> ]]>
</aciklama>
<kategori>
<![CDATA[ 6 ]]>
</kategori>
<dc:kurucu>ulusanyazilim</dc:kurucu>
<yayintarihi>01 Haziran 2018 18:44:39 +0300</yayintarihi>
</item>
<item>
<baslik>Ornek Makale № 7</baslik>
<klavuz isPermaLink="true">?p=7</klavuz>
<link>http://www.ulusanyazilim.com/?p=7</link>
<aciklama>
<![CDATA[ <center> Ornek Aciklama № 7<center><hr> ]]>
</aciklama>
<kategori>
<![CDATA[ 7 ]]>
</kategori>
<dc:kurucu>ulusanyazilim</dc:kurucu>
<yayintarihi>01 Haziran 2018 18:44:39 +0300</yayintarihi>
</item>
<item>
<baslik>Ornek Makale № 8</baslik>
<klavuz isPermaLink="true">?p=8</klavuz>
<link>http://www.ulusanyazilim.com/?p=8</link>
<aciklama>
<![CDATA[ <center> Ornek Aciklama № 8<center><hr> ]]>
</aciklama>
<kategori>
<![CDATA[ 8 ]]>
</kategori>
<dc:kurucu>ulusanyazilim</dc:kurucu>
<yayintarihi>01 Haziran 2018 18:44:39 +0300</yayintarihi>
</item>
<item>
<baslik>Ornek Makale № 9</baslik>
<klavuz isPermaLink="true">?p=9</klavuz>
<link>http://www.ulusanyazilim.com/?p=9</link>
<aciklama>
<![CDATA[ <center> Ornek Aciklama № 9<center><hr> ]]>
</aciklama>
<kategori>
<![CDATA[ 9 ]]>
</kategori>
<dc:kurucu>ulusanyazilim</dc:kurucu>
<yayintarihi>01 Haziran 2018 18:44:39 +0300</yayintarihi>
</item>
<item>
<baslik>Ornek Makale № 10</baslik>
<klavuz isPermaLink="true">?p=10</klavuz>
<link>http://www.ulusanyazilim.com/?p=10</link>
<aciklama>
<![CDATA[ <center> Ornek Aciklama № 10<center><hr> ]]>
</aciklama>
<kategori>
<![CDATA[ 10 ]]>
</kategori>
<dc:kurucu>ulusanyazilim</dc:kurucu>
<yayintarihi>01 Haziran 2018 18:44:39 +0300</yayintarihi>
</item>
</channel>
</rss>

 

Xml Ayrıştırmak ve İşlemek

test.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss></rss>

index.php

<?php
Class kitaplar extends domDocument {
	function __construct() {
		parent::__construct();
	}
	function kitapekle($baslik, $yazar) {
		$baslikmetni = $this->createElement("baslik");
		$baslikmetni->appendChild($this->createTextNode($baslik));
		$yazarmetni = $this->createElement("yazar");
		$yazarmetni->appendChild($this->createTextNode($yazar));
		$kitapmetni = $this->createElement("kitap");
		$kitapmetni->appendChild($baslikmetni);
		$kitapmetni->appendChild($yazarmetni);
		$this->documentElement->appendChild($kitapmetni);
	}
} 
header("Content-type: text/xml");
$dom = new kitaplar();
 $dom->load("test.xml");
 $dom->kitapekle("PHP 7", "Ulusanyazilim");
 print $dom->saveXML();
?>

Çıktısı

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss>
	<kitap>
		<baslik>
			PHP 7
		</baslik>
		<yazar>
			Ulusanyazilim
		</yazar>
	</kitap>
</rss>

test.php

<?php
Class kitaplar extends domDocument {
	function __construct() {
		parent::__construct();
	}
	function kitapekle($baslik, $yazar) {
		$baslikmetni = $this->createElement("baslik");
		$baslikmetni->appendChild($this->createTextNode($baslik));
		$yazarmetni = $this->createElement("yazar");
		$yazarmetni->appendChild($this->createTextNode($yazar));
		$kitapmetni = $this->createElement("kitap");
		$kitapmetni->appendChild($baslikmetni);
		$kitapmetni->appendChild($yazarmetni);
		$this->documentElement->appendChild($kitapmetni);
	}
} 
$dom = new DomDocument;
$dom->load("test.xml");
print "<pre>";
print $dom->documentElement->nodeName;
print "<br/>\n";
print_r($dom->getElementsByTagName("test"));     
print "<br/>\n";
print htmlentities($dom->saveXML());
?>

Çıktısı

rss

DOMNodeList Object
(
  [length] => 0
)


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss>
	<kitap>
		<baslik>
			PHP 7
		</baslik>
		<yazar>
			Ulusanyazilim
		</yazar>
	</kitap>
</rss>

 

XML yi Diziye Dönüştürme

<?php
Class XMLdenDizi{
	var $xmlDizi;
	var $veri;
	var $etiket;
	function XMLdenDizi(){
		$this->veri = new XMLReader();
	}
	function parse($icerik) { 
		if(!$icerik) return array(); 
		$mevcut = &$this->xmlDizi; 
		$this->veri = new XMLReader();
		$this->veri->XML($icerik);
		while($this->veri->read()){							
			unset($sonuc);
			switch($this->veri->nodeType){
				case 1:
					$this->etiket = $this->veri->name;	
					if($this->veri->depth > 0) $mevcut = &$ana[$this->veri->depth - 1];	
				
					if($this->veri->hasAttributes){
						$ozellikSay = $this->veri->attributeCount; 
					
						for($i = 0; $i < $ozellikSay; $i++){
							$this->veri->moveToAttributeNo($i);
							$sonuc['attr'][$this->veri->name] = $this->veri->value;
						}

						$this->veri->moveToElement();
					}else{
						$sonuc = '';
					}
				
					if(!@is_array($mevcut[$this->etiket]))
						$mevcut[$this->etiket] = $sonuc;
					elseif(!@is_array($mevcut[$this->etiket][0]))
						$mevcut[$this->etiket] = array($mevcut[$this->etiket], $sonuc);
					else
						$mevcut[$this->etiket][] = $sonuc;

					if(!@is_array($mevcut[$this->etiket][0]))
						$ana[$this->veri->depth] = &$mevcut[$this->etiket];
					else
						$ana[$this->veri->depth] = &$mevcut[$this->etiket][count($mevcut[$this->etiket]) - 1];
					break;
				case 3:
					$mevcut[$this->etiket]['value'] = $this->veri->value;
					$this->veri->read();
					break;
				case 4:
					$mevcut[$this->etiket]['value'] = $this->veri->value;
					$this->veri->read();
					break;
				default:
					break;
			}
		}
		return($this->xmlDizi); 
	}
}

$icerikler=file_get_contents("http://www.ulusanyazilim.com/feed/");
$xml=new XMLdenDizi;
$dizi=$xml->parse($icerikler);
print_r($dizi);
?>

Çıktısı

Array
(
  [rss] => Array
    (
      [attr] => Array
        (
          [xmlns:content] => http://purl.org/rss/1.0/modules/content/
          [xmlns:wfw] => http://wellformedweb.org/CommentAPI/
          [xmlns:dc] => http://purl.org/dc/elements/1.1/
          [xmlns:atom] => http://www.w3.org/2005/Atom
          [xmlns:sy] => http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/
          [xmlns:slash] => http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/
          [version] => 2.0
        )

      [channel] => Array
        (
          [title] => Array
            (
              [value] => Ulusan Yazılım
            )

          [atom:link] => Array
            (
              [attr] => Array
                (
                  [href] => http://www.ulusanyazilim.com/feed/
                  [rel] => self
                  [type] => application/rss+xml
                )

            )

          [link] => Array
            (
              [value] => https://www.ulusanyazilim.com
            )

          [description] => Array
            (
              [value] => Web Yazılım Uzmanı
            )

          [lastBuildDate] => Array
            (
              [value] => Sun, 13 May 2018 00:32:02 +0000
            )

          [language] => Array
            (
              [value] => tr-TR
            )

          [sy:updatePeriod] => Array
            (
              [value] => hourly
            )

          [sy:updateFrequency] => Array
            (
              [value] => 1
            )

          [generator] => Array
            (
              [value] => https://wordpress.org/?v=4.9.5
            )

          [image] => Array
            (
              [url] => Array
                (
                  [value] => https://www.ulusanyazilim.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-512x512x32-1-32x32.png
                )

              [title] => Array
                (
                  [value] => Ulusan Yazılım
                )

              [link] => Array
                (
                  [value] => https://www.ulusanyazilim.com
                )

              [width] => Array
                (
                  [value] => 32
                )

              [height] => Array
                (
                  [value] => 32
                )

            )

          [site] => Array
            (
              [attr] => Array
                (
                  [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                )

              [value] => 144989115
            )

          [item] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Belirli Bir Günden Önceki ve Sonraki Tarihleri Bulma
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/belirli-bir-gunden-onceki-ve-sonraki-tarihleri-bulma/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/belirli-bir-gunden-onceki-ve-sonraki-tarihleri-bulma/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Sat, 12 May 2018 22:15:38 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Yesterday
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                      [8] => 
                      [9] => 
                      [10] => 
                      [11] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/?p=2582
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class tarihbul{ public $tarih1, $yenitarih, $veri; function __construct($tarih, $gun, $islem){ $this->tarih1 = $tarih; switch ($islem){ case "+": $this->veri = strtotime($tarih) + $gun * 86400; break; case "-": $this->veri = strtotime($tarih) - $gun * 86400; break; } $this->yenitarih = date("d.m.Y",$this->veri); } } // Yarinı Bul $sonuc = new tarihbul(date("d.m.Y"), "1", "+"); echo $sonuc->yenitarih."<br>"; // Dünü … Okumaya devam et Belirli Bir Günden Önceki ve Sonraki Tarihleri Bulma
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/belirli-bir-gunden-onceki-ve-sonraki-tarihleri-bulma/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2582
                    )

                )

              [1] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Menü Sekme Oluşturma Sınıfı
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/menu-sekme-olusturma-sinifi/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/menu-sekme-olusturma-sinifi/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Sat, 12 May 2018 21:56:51 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Sekme
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/?p=2577
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class sekme { var $arkaplan; var $hizala; var $genislik; var $isimler; var $linkler; function sekme($arkaplan = "#ccccff", $hizala = "center", $genislik = "99%"){ $this->arkaplan = $arkaplan; $this->hizala = $hizala; $this->genislik = $genislik; $this->isimler = ""; $this->linkler = ""; } function sekmeEkle ( $isim , $link ){ $this->isimler[] = $isim; $this->linkler[] = $link; } function … Okumaya devam et Menü Sekme Oluşturma Sınıfı
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/menu-sekme-olusturma-sinifi/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2577
                    )

                )

              [2] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Sayfalama Hesaplama Sınıfı
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/sayfalama-hesaplama-sinifi/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/sayfalama-hesaplama-sinifi/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Sat, 12 May 2018 21:38:12 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Pagination
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2573
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => 100 veri için her sayfada 10’ar veri gözükecek şekilde 3.sayfa gösterimi örneği verilmiştir. <?php class sayfalamaHesapla { var $gosterilecek; var $baslangic; function sayfalamaHesapla($sayfadakiVeri,$toplamveri,$mevcutSayfa=1) { $this->gosterilecek=ceil($toplamveri/$sayfadakiVeri); if ( $mevcutSayfa < 1 ) $mevcutSayfa=1; else if ( $mevcutSayfa > $this->gosterilecek ) $mevcutSayfa=$this->gosterilecek; $this->baslangic=(($mevcutSayfa - 1) * $sayfadakiVeri); } } //100 veri her sayfada 10'ar veri olacak şekilde … Okumaya devam et Sayfalama Hesaplama Sınıfı
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/sayfalama-hesaplama-sinifi/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2573
                    )

                )

              [3] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Harflerin Permütasyonlarını Yazdırmak
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/harflerin-permutasyonlarini-yazdirmak/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/harflerin-permutasyonlarini-yazdirmak/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Sat, 12 May 2018 21:08:43 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Words
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2570
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class permutasyon{ var $uzunluk; var $permutasyonSayac; var $permutasyonlar; var $ciz; function permutasyon($veriler, $uzunluk) { $this->uzunluk=$uzunluk; for ($i = 0; $i < strlen($veriler); $i++) { $permutasyonlar[0][$i] = substr($veriler, $i, 1); $gecici[$i] = substr($veriler, $i, 1); $gecici2[0][$i] = substr($veriler, $i, 1); } for ($i = 1; $i < $uzunluk; $i++) { for ($k = 0; $k … Okumaya devam et Harflerin Permütasyonlarını Yazdırmak
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/harflerin-permutasyonlarini-yazdirmak/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2570
                    )

                )

              [4] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => URI Üzerindeki GET Sorgu Dizesi Parametrelerini İşlemek
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/uri-uzerindeki-get-sorgu-dizesi-parametrelerini-islemek/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/uri-uzerindeki-get-sorgu-dizesi-parametrelerini-islemek/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Sat, 12 May 2018 19:39:08 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => URI
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                      [8] => 
                      [9] => 
                      [10] => 
                      [11] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2567
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class adres { var $adres; var $site; var $deger; var $gecici; function adres($def="") { $this->adres = $def; preg_match('/^(.*\?)(.*)$/', $this->adres, $sonuc); $this->site = $sonuc[1]; unset($this->deger); $sekme = (explode("&", $sonuc[2])); foreach($sekme as $s) { $gecici = explode("=", $s); $this->deger[$gecici[0]] = $gecici[1]; } } function degerEkle($veri, $sal) { $this->deger[$veri] = $sal; } function degerKaldir($veri) { unset($this->deger[$veri]); } … Okumaya devam et URI Üzerindeki GET Sorgu Dizesi Parametrelerini İşlemek
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/uri-uzerindeki-get-sorgu-dizesi-parametrelerini-islemek/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2567
                    )

                )

              [5] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => İstenilen Karakter ve Uzunluğa Göre Anahtar Şifreleme
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/istenilen-karakter-ve-uzunluga-gore-anahtar-sifreleme/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/istenilen-karakter-ve-uzunluga-gore-anahtar-sifreleme/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Sat, 12 May 2018 18:48:12 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Vector
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                      [8] => 
                      [9] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2564
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class anahtar{ var $anahtar = ""; var $karakterler = array("1","2","3","8","5","6","7","8","9", "a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z", "A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z"); function anahtar($boyut){ for ($i = 0; $i<$boyut; $i++){ $this->anahtar .= $this->karakterler[rand(0,count($this->karakterler)-1)]; } } } $sifre = new anahtar(7); echo $sifre->anahtar; ?> Çıktısı XIhHxmc 
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/istenilen-karakter-ve-uzunluga-gore-anahtar-sifreleme/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2564
                    )

                )

              [6] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Parçalanmış Metnin Yükleme İlerlemesini Göstermek
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/parcalanmis-metnin-yukleme-ilerlemesini-gostermek/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/parcalanmis-metnin-yukleme-ilerlemesini-gostermek/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Sat, 12 May 2018 18:38:22 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Word
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                      [8] => 
                      [9] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2560
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php setlocale(LC_ALL, "TURKISH"); header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); mb_language('uni'); mb_internal_encoding('UTF-8'); class ilerleme{ private $yazi=''; private $enfazlaharf=70; private $ilerleme=0; private $son; public function __construct($yazi,$enfazlaharf){ $this->yazi = $yazi; $this->enfazlaharf = $enfazlaharf; $this->ciz(); } function ciz(){ $this->ilerleme++; if(strlen($this->yazi)/$this->enfazlaharf <= 1){ $sar=1; }else{ $sar=ceil(mb_strlen($this->yazi)/$this->enfazlaharf) ; } if($this->ilerleme <= $sar){ if($sar == 1){ echo $this->yazi; }else{ $harf=ceil(mb_strlen($this->yazi)/$this->enfazlaharf); $this->ilerleme*$harf; echo mb_substr($this->yazi, (($this->ilerleme-1)*$this->enfazlaharf), $this->enfazlaharf); … Okumaya devam et Parçalanmış Metnin Yükleme İlerlemesini Göstermek
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/parcalanmis-metnin-yukleme-ilerlemesini-gostermek/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2560
                    )

                )

              [7] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Basit Virüs Tarama Sınıfı
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/basit-virus-tarama-sinifi/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/basit-virus-tarama-sinifi/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Sat, 12 May 2018 14:08:56 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Virus
                      [2] => 
                      [3] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2557
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class virusTarama{ var $virus; function virusTarama($icerik){ $this->activexTarama($icerik); $this->exeTarama($icerik); $this->dllTarama($icerik); $this->binTarama($icerik); $this->batTarama($icerik); $this->soTarama($icerik); die("Virüs Bulunamadı"); } function activexTarama($icerik){ $start = 'ActiveXObject('; $end = ')'; preg_match("/$start(.*)$end/s", $icerik, $hesapla); foreach($hesapla as $anahtar => $deger){// allows AJAX Call if($deger != '"Msxml2.XMLHTTP"' || $deger != '"Microsoft.XMLHTTP"' || $deger != "'Msxml2.XMLHTTP'" || $deger != "'Microsoft.XMLHTTP'"){ $this->virus[]="ActiveX"; $this->buldum(); } } } … Okumaya devam et Basit Virüs Tarama Sınıfı
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/basit-virus-tarama-sinifi/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2557
                    )

                )

              [8] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Koyulaşan Çubuk Çizme Sınıfı
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/koyulasan-cubuk-cizme-sinifi/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/koyulasan-cubuk-cizme-sinifi/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Sat, 12 May 2018 13:46:19 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Fade Bar
                      [2] => 
                      [3] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2554
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class ciz{ var $resim; function fark($basla,$bitir){ if ($basla >= $bitir) $fark = $basla - $bitir; else $fark = $bitir - $basla; return $fark; } function cizim($basla,$bitir,$x,$genislikAdim){ if ($basla > $bitir) $renk = $basla - $genislikAdim * $x; else $renk = $basla + $genislikAdim * $x; return $renk; } function olustur($genislik,$yukseklik,$renkbasla,$renkbitir){ header("Content-Type: image/jpeg"); $this->resim = … Okumaya devam et Koyulaşan Çubuk Çizme Sınıfı
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/koyulasan-cubuk-cizme-sinifi/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2554
                    )

                )

              [9] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Dosyaları Dahil Etme Sınıfı
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/dosyalari-dahil-etme-sinifi/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/dosyalari-dahil-etme-sinifi/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Sat, 12 May 2018 12:55:51 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Require_once
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                      [8] => 
                      [9] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2551
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class dosyaDahilEt{ var $dosyaDizi; var $yontem; function dosyaDahilEt($dosyalar=null,$yontem='include'){ if(!$dosyalar) return false; $this->dosyaDizi = explode(",",$dosyalar); $this->yontem = $yontem; foreach($this->dosyaDizi as $yol){ eval($this->yontem.'(str_replace(".php","",trim($yol)).".php");'); } } } new dosyaDahilEt("deneme.php, test.php","require_once"); ?> deneme.php 1 test.php 2 Çıktısı 12 
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/dosyalari-dahil-etme-sinifi/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2551
                    )

                )

              [10] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Sql Sorgu Kontrol Sınıfı
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/sql-sorgu-kontrol-sinifi/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/sql-sorgu-kontrol-sinifi/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Sat, 12 May 2018 12:39:50 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Veritabanı Sorgusu
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2548
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class sqlKontrol{ var $id_alan; var $id_deger; function sec($tablo,$alan,$deger){ $sorgu="SELECT * FROM $tablo WHERE "; for($c=count($alan);$c>0;$c--) { $id=$c-1; $sorgu.=" ".$alan[$id]."='".$deger[$id]."' "; if($c-1!=0){ $sorgu.=" AND "; } } return $sorgu; } function guncelle($tablo,$alan,$deger){ $sorgu="UPDATE $tablo SET "; for($c=count($alan);$c>0;$c--) { $id=$c-1; $sorgu.=" ".$alan[$id]."='".$deger[$id]."' "; if($c-1!=0){ $sorgu.=" , "; } } $sorgu.=" WHERE $this->id_alan = '$this->id_deger'"; return $sorgu; … Okumaya devam et Sql Sorgu Kontrol Sınıfı
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/sql-sorgu-kontrol-sinifi/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2548
                    )

                )

              [11] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Rastgele Fıkralar Sınıfı
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/rastgele-fikralar-sinifi/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/rastgele-fikralar-sinifi/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Sat, 12 May 2018 11:02:39 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Rastgele
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2539
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class fikra{ function getir(){ //www.fikralarim.com © 2006-2018 FIKRALARIM.com $site="http://www.fikralarim.com"; $fikra=file_get_contents($site); preg_match('/<H2>(.*?)<\/H2><img(.*?)>(.*?)<div/si',$fikra,$sonuc); return ["baslik"=>$sonuc[1],"fikra"=>$sonuc[3]]; } } $fikra = new fikra(); print_r($fikra->getir()); ?> Çıktısı Array ( [baslik] => Köpek Kalbi [fikra] => Kalp hastası bir delikanlıya köpek kalbi nakledilmişti. Delikanlı bir süre ameliyatı yapan cerraha gitti :<br />- Doktor bey, bir süredir kötü bir huy edindim. … Okumaya devam et Rastgele Fıkralar Sınıfı
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/rastgele-fikralar-sinifi/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2539
                    )

                )

              [12] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Resmin Değişik Renk Versiyonlarını Almak (Gri, Kırmızı, Yeşil, Mavi)
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/resmin-degisik-renk-versiyonlarini-almak-gri-kirmizi-yesil-mavi/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/resmin-degisik-renk-versiyonlarini-almak-gri-kirmizi-yesil-mavi/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Sat, 12 May 2018 07:41:49 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Version
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                      [8] => 
                      [9] => 
                      [10] => 
                      [11] => 
                      [12] => 
                      [13] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2529
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => gif.php içeriği <?php class renk{ var $resim; var $renk; function islem(){ $toplam=imagecolorstotal($this->resim); for($i=0;$i<$toplam;$i++){ $eski=imagecolorsForIndex($this->resim,$i); $ortak=(int)($eski['red']+$eski['green']+$eski['blue'])/3; if(!$this->renk){ imagecolorSet($this->resim,$i,$ortak,$ortak,$ortak); }elseif($this->renk==1){ imagecolorSet($this->resim,$i,$ortak,0,0); }elseif($this->renk==2){ imagecolorSet($this->resim,$i,0,$ortak,0); }elseif($this->renk==3){ imagecolorSet($this->resim,$i,0,0,$ortak); } } } function degistir($resim,$renk){ $resim=imagecreatefromgif($resim); $this->resim=$resim; $this->renk=$renk; $this->islem(); header("Content-Type: image/gif"); return imageGif($resim); } } $renk=new renk(); echo $renk->degistir($_GET["resim"],$_GET["renk"]); ?> index.html içeriği <img border=0 src="gif.php?resim=http://ulusanyazilim.com/wp-content/uploads/2018/05/dunya-300x300.gif&renk=0"> <img border=0 src="gif.php?resim=http://ulusanyazilim.com/wp-content/uploads/2018/05/dunya-300x300.gif&renk=1"> <img border=0 src="gif.php?resim=http://ulusanyazilim.com/wp-content/uploads/2018/05/dunya-300x300.gif&renk=2"> <img … Okumaya devam et Resmin Değişik Renk Versiyonlarını Almak (Gri, Kırmızı, Yeşil, Mavi)
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/resmin-degisik-renk-versiyonlarini-almak-gri-kirmizi-yesil-mavi/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2529
                    )

                )

              [13] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Veritabanı Bağlantı Bilgilerini Korumak
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/veritabani-baglanti-bilgilerini-korumak/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/veritabani-baglanti-bilgilerini-korumak/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Sat, 12 May 2018 07:00:46 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Security
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2526
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class db { var $veritabaniadi; var $link; var $hatanumarasi; var $hata; function db() { $sunucu = "localhost"; $veritabani = "php"; $kullaniciadi = "root"; $sifre = ""; $this->veritabaniadi = $veritabani; $this->link = mysqli_connect($sunucu,$kullaniciadi,$sifre,$veritabani); $this->hatanumarasi = mysqli_errno($this->link); $this->hata = mysqli_error($this->link); } function veritabaniadi() { return $this->veritabaniadi; } function link(){ return $this->link; } function hatanumarasi(){ return $this->hatanumarasi; … Okumaya devam et Veritabanı Bağlantı Bilgilerini Korumak
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/veritabani-baglanti-bilgilerini-korumak/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2526
                    )

                )

              [14] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Sayfalara Göre Ziyaret Sayacı Sınıfı
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/sayfalara-gore-ziyaret-sayaci-sinifi/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/sayfalara-gore-ziyaret-sayaci-sinifi/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Thu, 10 May 2018 22:53:03 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Ziyaret Sayacı
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2511
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class sayac{ var $sayfa; function sayac($page=""){ $this->sayfaAdi(); } function sayfaAdi($sayfa=""){ if(trim($sayfa)=="") $this->sayfa=basename($_SERVER['PHP_SELF']); else $this->sayfa=$sayfa; } function say(){ if(!file_exists("sayac.ulusan")) fopen("sayac.ulusan","w"); $sayacDizi=array(); $sayacDizi= unserialize(file_get_contents("sayac.ulusan")); $sayac=$sayacDizi[$this->sayfa]; $sayac++; $sayacDizi[$this->sayfa]=$sayac; $fp=fopen("sayac.ulusan","w"); fwrite($fp,serialize($sayacDizi)); fclose($fp); return $sayac; } function sayacSifirla(){ if(!file_exists("sayac.ulusan")) fopen("sayac.ulusan","w"); $sayacDizi=array(); $sayacDizi= unserialize(file_get_contents("sayac.ulusan")); $sayac=$sayacDizi[$this->sayfa]; $sayac=0; $sayacDizi[$this->sayfa]=$sayac; $fp=fopen("sayac.ulusan","w"); fwrite($fp,serialize($sayacDizi)); fclose($fp); return $sayac; } } $sayac=new sayac(); //sayac->sayacSifirla(); echo $sayac->say(); ?> … Okumaya devam et Sayfalara Göre Ziyaret Sayacı Sınıfı
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/sayfalara-gore-ziyaret-sayaci-sinifi/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2511
                    )

                )

              [15] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Email Adresi Doğrulama
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/email-adresi-dogrulama/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/email-adresi-dogrulama/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Thu, 10 May 2018 22:45:33 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Eposta
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                      [8] => 
                      [9] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2509
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class emailKontrol{ var $email; function emailKontrol($email){ $this->email = $email; } function dogrula(){ $dogru = true; if (filter_var($this->email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { if (!preg_match("/^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,8})$/", $this->email)){ $dogru = false; } $dogru=true; }else{ $dogru=false; } if($dogru == false){ return "$this->email <i>düzgün <u>biçimlendirilmemiş<u></i>."; }else{ return "$this->email <b>doğrulandı</b>."; } } } $email= new emailKontrol("ulusanyazilim@gmail.com"); echo $email->dogrula(); $email= new emailKontrol("ulusanyazilim@gmail.com@com"); echo $email->dogrula(); … Okumaya devam et Email Adresi Doğrulama
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/email-adresi-dogrulama/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2509
                    )

                )

              [16] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Url Adresi Şifreleme Sınıfı
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/url-adresi-sifreleme-sinifi/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/url-adresi-sifreleme-sinifi/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Thu, 10 May 2018 22:28:39 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Url Encrypt
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                      [8] => 
                      [9] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2506
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class adresSifrele{ function sifrele($adres) { $veri = ""; for ($x = 0; $x < strlen($adres); $x++) { if (substr($adres, $x, 1) == "/") { $sifre = "/"; $veri = $veri . $sifre; $x += 1; if ($x >= strlen($adres)) break; } $sifre = DecHex(ord(substr($adres, $x, 1))); $veri = $veri . "%$sifre"; } return $veri; … Okumaya devam et Url Adresi Şifreleme Sınıfı
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/url-adresi-sifreleme-sinifi/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2506
                    )

                )

              [17] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Str_word_count Türkçe Kullanarak Kelimeleri Saymak
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/str_word_count-turkce-kullanarak-kelimeleri-saymak/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/str_word_count-turkce-kullanarak-kelimeleri-saymak/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Thu, 10 May 2018 22:00:23 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Str_word_count
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2503
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); mb_internal_encoding('UTF-8'); $str = "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak"; print_r(str_word_count($str, 0, "öçşığüÖÇŞİĞÜ"));//kelimeleri say echo "<br>"; print_r(str_word_count($str, 1, "öçşığüÖÇŞİĞÜ"));//kelimeleri dizi halinde al echo "<br>"; print_r(str_word_count($str, 2, "öçşığüÖÇŞİĞÜ"));//kelimeleri dizi halinde al ve anahtarı harf sayısına göre arttır ?> Çıktısı 7 Array ( [0] => Korkma [1] => sönmez [2] => bu [3] … Okumaya devam et Str_word_count Türkçe Kullanarak Kelimeleri Saymak
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/str_word_count-turkce-kullanarak-kelimeleri-saymak/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2503
                    )

                )

              [18] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Burç Hesaplama Sınıfı
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/burc-hesaplama-sinifi/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/burc-hesaplama-sinifi/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Thu, 10 May 2018 13:47:45 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Yükselen
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                      [8] => 
                      [9] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2500
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => <?php class Burc{ function Hesapla($date){ $date=strtotime($date); $month=date("m",$date); $day=date("m",$date); $dat=getdate(mktime(2,0,0,$month,$day)); $dat=$dat["yday"]; $g=Array(13=>356,12=>326,11=>296,10=>266,9=>235,8=>203,7=>172,6=>140,5=>110,4=>78,3=>51,2=>20,1=>0); foreach ($g as $key=>$value) if ($dat>=$value) break; if ($key>12) $key=1; return $this->yazdir($key); } function yazdir($sira){ $burclar=["Yay","Oğlak","Kova","Balık","Koç","Boğa","İkizler","Yengeç","Aslan","Başak","Terazi","Akrep","Yay","Oğlak"]; return $burclar[($sira)]; } } $burc=new Burc(); echo $burc->Hesapla("10.05.2018"); echo "<br>"; echo $burc->Hesapla("06.06.1950"); echo "<br>"; ?> Çıktı Boğa İkizler 
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/burc-hesaplama-sinifi/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2500
                    )

                )

              [19] => Array
                (
                  [title] => Array
                    (
                      [value] => Yazı İçinde Matematiksel İşlem Hesaplama Sınıfı
                    )

                  [link] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/yazi-icinde-matematiksel-islem-hesaplama-sinifi/
                    )

                  [comments] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/yazi-icinde-matematiksel-islem-hesaplama-sinifi/#respond
                    )

                  [pubDate] => Array
                    (
                      [value] => Thu, 10 May 2018 13:30:28 +0000
                    )

                  [dc:creator] => Array
                    (
                      [value] => coder
                    )

                  [category] => Array
                    (
                      [0] => Array
                        (
                          [value] => PHP
                        )

                      [1] => 
                      [value] => Metin
                      [2] => 
                      [3] => 
                      [4] => 
                      [5] => 
                      [6] => 
                      [7] => 
                      [8] => 
                      [9] => 
                      [10] => 
                      [11] => 
                    )

                  [guid] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [isPermaLink] => false
                        )

                      [value] => https://ulusanyazilim.com/?p=2497
                    )

                  [description] => Array
                    (
                      [value] => Bu metin içinde geçen (3+(5*2)) nin 13 olduğunu bulan bir sınıftır. <?php class Matematiklestir{ function degistir($metin){ $Mat = preg_match_all("/\(+[0-9+\s+\-.*\/()%]+\)/", $metin, $mMat); for ($i=0;$i<$Mat; $i++){ $formul = str_replace(" ", "", $mMat[0][$i]); $formul = preg_replace("/([+-])([0-9]+)(%)/", "*(1\$1.\$2)", $formul); $formul = preg_replace("/([0-9]+)(%)/",".\$1",$formul); eval("\$sonuc=" . $formul . ";"); $poz = strpos($metin, $mMat[0][$i]); $metin = substr_replace($metin, $sonuc, $poz, strlen($mMat[0][$i])); } return … Okumaya devam et Yazı İçinde Matematiksel İşlem Hesaplama Sınıfı
                    )

                  [wfw:commentRss] => Array
                    (
                      [value] => https://www.ulusanyazilim.com/yazi-icinde-matematiksel-islem-hesaplama-sinifi/feed/
                    )

                  [slash:comments] => Array
                    (
                      [value] => 0
                    )

                  [post-id] => Array
                    (
                      [attr] => Array
                        (
                          [xmlns] => com-wordpress:feed-additions:1
                        )

                      [value] => 2497
                    )

                )

            )

        )

    )

)

 

En iyi Xml veya HTML Belgesi Oluşturma Sınıfı

<?php
Class Etiket{
 var $etiketler;
 function Etiket($ac,$icerik = null,$kapat = null){
  $this->ac = $ac;
  $this->icerik = $icerik;
  $this->kapat = $kapat;
 }
 function ekle($ac, $icerik, $kapat){
  $yeni_etiket = new Etiket( $ac, $icerik, $kapat );
  if( $this->kapat == null )
  {
   die("invalid ML object");
  }
  $this->etiketler[] = $yeni_etiket;
  return $yeni_etiket;
 }
 function derle( $derinlik = 0, $paragraf = "\t", $satirbasi = "\n" ){
		$metin=null;
  $centik = str_pad( "", $derinlik, $paragraf );
  $metin .= $centik . $this->ac . $satirbasi;
  if( $this->kapat == null )
   return $metin;
  if( $this->icerik != null)
   $metin .= $centik . $paragraf . $this->icerik . $satirbasi;
  if (is_array($this->etiketler)){
   $anahtarlar = array_keys($this->etiketler);
   foreach($anahtarlar as $anahtar){
    $metin .= $this->etiketler[$anahtar]->derle( $derinlik + 1, $paragraf );
   }
  }
  $metin .= $centik . $this->kapat . $satirbasi;
  return $metin;
 }
}

$ml=new Etiket("<html>","","</html>");
$ml->ekle("<h1>","Merhaba","</h1>");
$ml->ekle("<div>","Ulusan Yazılım","</div>");
echo $ml->derle();

?>

Çıktısı

<html>
	<h1>
		Merhaba
	</h1>
	<div>
		Ulusan Yazılım
	</div>
</html>