Get ve Post Değerlerini Alma Sınıfı

<?php
class getpost{
	public $get = array();
	public $post = array();
	function getpost(){
		if(isset($_GET)){
			$this->get();
		}
		if(isset($_POST)){
			$this->post();
		}		
	}
	function get(){
		$dizi = array_keys($_GET);
		if(count($dizi)!=0){
			for($n=0;$n<count($dizi);$n++){
				$this->get[$dizi[$n]] = $_GET[$dizi[$n]];
			}
		}else{
			$this->get = NULL;
		}
	}
	function post(){
		$dizi = array_keys($_POST);
		if(count($dizi)!=0){
			for($n=0;$n<count($dizi);$n++){
				$this->post[$dizi[$n]] = $_POST[$dizi[$n]];
			}
		}else{
			$this->post = NULL;
		}
	}
}
$a = new getpost();
if($a->get){
echo "<pre>";
print_r($a->post);
echo "<br>";
print_r($a->get);
}else{
?><form name="form1" method="post" action="?get=1">
<label>
<input type="text" name="post">
</label>
<br>
<input type="text" name="post2">
<br>
<input type="text" name="post3">
<br>
<input type="text" name="post4">
<br>
<input type="text" name="post5">
<br>
<input type="text" name="post6">
<br>
<label>
<input type="submit" name="gonder" value="GÖNDER">
</label>
</form>
<?php } ?>

Çıktısı

Array
(
  [post] => yazı1
  [post2] => yazı2
  [post3] => yazı3
  [post4] => yazı4
  [post5] => yazı5
  [post6] => yazı6
  [gonder] => GÖNDER
)

Array
(
  [get] => 1
)

 

Post, Get, Request ve Cookie Değerleri Temizleme Sınıfı

<?php
class temizle {
	function temizle() {
		$this->temizleCookie();
		$this->temizleGet();
		$this->temizleRequest();
		$this->temizlePost();
	}
	function temizlePost() {
		foreach($_POST as $anahtar=>$deger) {
			$_POST[$anahtar] = addslashes($deger);
		}
	}
	function temizleGet() {
		foreach($_GET as $anahtar=>$deger) {
			$_GET[$anahtar] = addslashes($deger);
		}
	}
	function temizleRequest() {
		foreach($_REQUEST as $anahtar=>$deger) {
			$_REQUEST[$anahtar] = addslashes($deger);
		}
	}
	function temizleCookie() {
		foreach($_COOKIE as $anahtar=>$deger) {
			$_COOKIE[$anahtar] = addslashes($deger);
		}
	}
}
$_POST = array('isim'=>"Ahmet'in", 'deger'=>"Kalem'i");
$_GET = array('id'=>"nerde'");
$_REQUEST = array('deger'=>'test"');
$_COOKIE = array('sifre'=>"'osman'in_sifresi");
echo '<fieldset><legend>Eski Hali</legend>';
echo 'POST: ';
print_r($_POST);
echo '<br>GET: ';
print_r($_GET);
echo '<br>REQUEST: ';
print_r($_REQUEST);
echo '<br>COOKIE: ';
print_r($_COOKIE);
echo '</fieldset>';
$temizle =new temizle();
echo '<fieldset><legend>Yeni Hali</legend>';
echo 'POST: ';
print_r($_POST);
echo '<br>GET: ';
print_r($_GET);
echo '<br>REQUEST: ';
print_r($_REQUEST);
echo '<br>COOKIE: ';
print_r($_COOKIE);
echo '</fieldset>';
?>

Çıktısı

---Eski Hali---
POST: Array ( [isim] => Ahmet'in [deger] => Kalem'i ) 
GET: Array ( [id] => nerde' ) 
REQUEST: Array ( [deger] => test" ) 
COOKIE: Array ( [sifre] => 'osman'in_sifresi )
---Yeni Hali---
POST: Array ( [isim] => Ahmet\'in [deger] => Kalem\'i ) 
GET: Array ( [id] => nerde\' ) 
REQUEST: Array ( [deger] => test\" ) 
COOKIE: Array ( [sifre] => \'osman\'in_sifresi )

 

Http Post İsteklerine Erişim Sınıfı

<?php  
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
class Yayin {
	private static $ornek;
	public static function ornekAl() {
			if (self::$ornek == null) {
					self::$ornek = new Yayin();
			}
			return self::$ornek;
	}
	protected function __construct(){
			foreach($_POST as $key => $value ){
					$this->$key = $value;
			}
	}
	public function __get($isim){
			if (!isSet($this->$isim)){
					$this->$isim= '';
			}
	}
}
$yayin = Yayin::ornekAl();
$deger = $yayin->deger;
$artis = $yayin->artis;
if ($artis == null) {
	$artis = 1;
}
$deger += $artis;
?>
<html>
  <body>
    <form method="POST">
      Arttırılacak Değer: <input type="text" name="deger" value="<?php echo $deger;?>"/>
      <br/>Artış: <input type="text" name="artis" value="<?php echo $artis;?>"/>
      <br/><input type="submit" value="Arttır"/>
    </form>
  </body>
</html>

Çıktısı öne çıkan görseldeki gibidir.

Önemli Ortak Kullanılabilecek Komutlar

<?php
ob_start();//html boşluklarını sıkıştırma
session_start();//oturum başlatma
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');//karakter seti seçimi
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); //önbellek almamak için
error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);//hataları göstermek için
set_time_limit(0);//zaman aşımı önlemek için
extract($_POST,EXTR_SKIP); //$_POST["id"] yi $id'ye çevirir
extract($_GET,EXTR_SKIP); //$_GET["id"] yi $id'ye çevirir
extract($_COOKIE,EXTR_SKIP);//$_COOKIE["id"] yi $id'ye çevirir

/*
sayfa içeriği
*/


ob_end_flush();
?>