Web Sayfası Yüklenme Zamanını Bulma

<?php
class zamanlayici{
	var $baslat;
	var $durdur;
	var $zaman;
	function zamanlayici($baslat = true){
		if($baslat){
			$this->baslat();
		}
	}
	function baslat(){
		$this->baslat = $this->simdi();
		$this->durdur = null;
		$this->zaman = null;
	}
	function stop(){
		$this->durdur = $this->simdi();
		$this->zaman = ($this->durdur - $this->baslat);
		return $this->zaman;
	}
	function zaman_getir(){
		return $this->zaman;
	}
	function simdi(){
	   list($milisaniye, $saniye) = explode(" ", microtime());
	   return ((float)$milisaniye + (float)$saniye);
	}
}
$zamanlayici = new zamanlayici();
$contents = file_get_contents("http://www.ulusanyazilim.com");
$zaman = $zamanlayici->stop();
echo "İçerikler {$zaman} saniyede alındı.";
?>

Çıktısı

İçerikler 1.3313419818878 saniyede alındı.

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.