Bunu mu demek istediniz?

Google’ın bunu mu demek istediniz uygulamasını kendi projelerinizde kullanabilirsiniz.

<?php 
$app_lang="tr";
$url="http://www.google.com/search?q=".urldecode($_GET['q'])."&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=".$app_lang;

$icerik = @file_get_contents($url);
$aranan1 =('@spell=1(.*?)><br>@si');
preg_match_all($aranan1, $icerik, $ara1);
$aranan1 =('@">(.*?)</a@si');
$varmi =preg_match_all($aranan1, @$ara1[1][0], $ara2);
if($varmi == true){$didyoumean = @strip_tags($ara2[1][0]);}
else {$didyou = $_GET['q'];}
////////////////////////////////////////////////////
?>
 <form action="" method="post">
 <table>
 <tr>
 <td><label id="slabel">Detaylı Arama &</label></td>
 <td class="search"><input id="sinput" type="text" name="q" placeholder="Aranacak kelime yazın..."/><input id="ssubmit" type="submit" value="ARA"/></td>
 </tr>
 </table>
 </form>
<?php if(isset($didyoumean)){?>
 Bunu mu demek istediniz? <a href="<?php echo "?q=".$didyoumean;?>"><?php echo $didyoumean;?>
 <?php }else{ ?>
 Aranan kelime : <a style="font-weight:bold;color:#000;" href="<?php echo "?q=".$didyou;?>"><?php echo $didyou;?>
 <?php } 
 ?>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.