Google Translate Dil Çeviri Sınıfı

<?php
class google{
	static function translate($metin, $bundan, $buna) {
		$f = file("http://translate.google.com/translate_t?text=" . urlencode($metin) . "&langpair=$bundan|$buna");
		$i=implode(" ",$f);
		preg_match("/TRANSLATED_TEXT='(.*?)';var ctr/si",$i,$sonuc);
		echo $sonuc[1];
	}
}
google::translate('Do you speak english?', 'en', 'tr');
?>

Çıktısı

İngilizce konuşabiliyor musun?

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.