Yerelleştirme Sınıfı ile Dosyadan Farklı Dil Çevirilerini Almak

index.php

<?php
class Yerellestirme{
	var $ulke;
	var $dil;
	function Yerellestirme($dil,$ulke){
		$this->ulke=$ulke;
		$this->dil=$dil;
	}
	function Cevir($metin){
		include ($this->dil)."_".($this->ulke).".inc";
		return $$metin;
	}
}
$En=new Yerellestirme("en","US");
print($En->Cevir("helloworld"));
echo "<br>";
$Tr=new Yerellestirme("tr","TR");
print($Tr->Cevir("helloworld"));
?>

en_US.inc

<?php
$helloworld="Hello World ";
?>

tr_TR.inc

<?php
$helloworld="Merhaba Dünya ";
?>

Çıktısı

Hello World 
Merhaba Dünya

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.