Çoklu Dil Sınıfı

Web Sitenize birden fazla dil seçeneği ekleyerek bu sınıfı kullanabilirsiniz.

<?php
class cokluDil {
	var $orjinal;
	var $dil;
	var $cevir;
	var $sonid;
	var $donustur;
	var $dizi;
	function baslat() {
		$this->sonid = 0;
	}
	function AddDir($dizi, $dil) {
		$this->dizi[$dil] = $dizi;
	}
	function Dir($dil) {
		$dizi = $this->dizi[$dil];
		return $dizi;
	}
	function donusturmeEkle($donustur,$dil) {
		$this->donustur[$dil] = $donustur;
	}
	function donustur($dil) {
		header("Content-Type: text/html; charset=" . $this->donustur[$dil] . "");
	}
	function ceviriEkle($orjinal,$dil,$cevir) {
		if ($this->sonid >= 0) {
			$id = ($this->sonid + 1);
		}else{	
			$id = 0;
		}
		$this->orjinal[$id] = $orjinal;
		$this->dil[$id] = $dil;
		$this->cevir[$id] = $cevir;
		$this->sonid = $id;
	}
	function cevir($orjinal,$dil) {
		$sonid = $this->sonid;
		$num = 1;
		while($num <= $sonid) {
			if ($this->dil[$num] == $dil && $this->orjinal[$num] == $orjinal) {
				$result = $this->cevir[$num];
			}
			$num = $num + 1;
		}
		return $result;
	} 
}

$dil = new cokluDil;
$dil->baslat();
$dil->donusturmeEkle("iso-8859-9","tr");
$dil->donusturmeEkle("ISO-8859-1","en");
$dil->donustur("tr");
$dil->ceviriEkle("name","en","Name");
$dil->ceviriEkle("name","tr","İsim");
$dil->ceviriEkle("city","en","City");
$dil->ceviriEkle("city","tr","Şehir");
$dil->ceviriEkle("title","en","Title");
$dil->ceviriEkle("title","tr","Başlık");
print $dil->cevir("name","tr")."<br>";
print $dil->cevir("title","en")."<br>";
print $dil->cevir("city","tr")."<br>";
?>

Çıktısı

İsim
Title
Şehir

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.