HTML Liste Sınıfı

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
class HTML_Liste {
	var $link,$link_baslik,$font,$renk,$tip,$bg_renk;
	var $dizi = array();
	function HTML_Liste($dizi,$font,$renk,$bg_renk,$tip){
		$this->dizi = $dizi;
		$this->font = $font;
		$this->renk = $renk;
		$this->tip = $tip;
		$this->bg_renk = $bg_renk;
	}
	function goster(){
		echo "<ul style='padding-top:5px;padding-bottom:5px;background-color:$this->bg_renk;list-style-type:".$this->tip."' >";
		foreach($this->dizi as $link=>$link_baslik){
			echo "<a style='text-decoration:none;' href='$link'><li style='padding-top:1px;font-family:verdana; color:$this->renk; font-size:8pt font-style:bold;'>$link_baslik</li></a>";
		}
		echo "</ul>";
	}
}
$links = array("og.php"=>"Özgeçmiş","bilgi.php"=>"Bilgi","kurslar.php"=>"Kurslar");
$html_list = new HTML_Liste($links,'sans-serif','black','orange','disc');
$html_list->goster();
?>

Çıktısı

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.