Zip Arşiv Sınıfı Kullanımı

Bu sınıfı kullanarak klasörleri dosya ve alt klasörleri ile birlikte sıkıştırabilirsiniz.

<?php
class Zipleyici extends ZipArchive { 
 public $zipadi=NULL;
 public function klasorEkle($dizin) { 
 $this->open($this->zipadi,ZipArchive::CREATE);
 echo $dizin . ' Ekleniyor <br>'; 
 $this->addEmptyDir($dizin); 
 $dosyalar = glob($dizin . '/*'); 
 foreach ($dosyalar as $dosya) { 
 echo $dosya . '<br>'; 
 if (is_dir($dosya)) { 
 $this->klasorEkle($dosya); 
 }elseif (is_file($dosya)){ 
 $this->addFile($dosya); 
 } 
 } 
 } 
}

$zip=new Zipleyici;
$zip->zipadi="arac.zip";
$zip->klasorEkle("arac");//klasör adı
$zip->close();
?>

Not: Extend ile dahil edilen ZipArchive sınıfı; PHP 5.2.0 ve sonrası veya PECL zip 1.1.0 ve sonrasında çalışmaktadır.

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.