Zincirleme ve Kısa Sınıf Kullanımı

Static ile kısa kullanım yöntemi

<?php 
class durgun{
  static function birlestir($isim,$soyisim) {
  	echo $isim.' '.$soyisim;
  }
}

durgun::birlestir("Acun","Ilıcalı");
?>

Public ile zincirleme kullanım yöntemi

<?php class genel {
  public $adi;
  public $soyadi;
  public function adi($adi) {
    $this->adi = $adi;
    return $this;
  }
  public function soyadi($soyadi) {
    $this->soyadi = $soyadi;
    return $this;
  }
  public function birlestir() {
    echo $this->adi.' '.$this->soyadi;
  }
  
}
$b=new genel;
$b->adi('Acun')->soyadi('Ilıcalı')->birlestir();
?>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.