Zamana ve Anahtara Göre Değişken Şifreleme Sınıfı

<?php
class Sifreleyici{
	var $anahtar;
	function Sifreleyici($anahtar){
		$this->anahtar = $anahtar;
		}
	function anahtardegistir($anahtar){
		$this->anahtar = $anahtar;
	}
	function anahtarED($metin) { 
		$sifrele_anahtar = md5($this->anahtar); 
		$ctr=0; 
		$topla = ""; 
		for ($i=0;$i<strlen($metin);$i++) { 
			if ($ctr==strlen($sifrele_anahtar)) $ctr=0; 
			$topla.= substr($metin,$i,1) ^ substr($sifrele_anahtar,$ctr,1); 
			$ctr++; 
		} 
		return $topla; 
	} 
	function sifrele($metin){ 
		srand((double)microtime()*1000000); 
		$sifrele_anahtar = md5(rand(0,32000)); 
		$ctr=0; 
		$topla = ""; 
		for ($i=0;$i<strlen($metin);$i++){ 
			if ($ctr==strlen($sifrele_anahtar)) $ctr=0; 
			$topla.= substr($sifrele_anahtar,$ctr,1) . 
			(substr($metin,$i,1) ^ substr($sifrele_anahtar,$ctr,1)); 
			$ctr++; 
		} 
		return base64_encode($this->anahtarED($topla)); 
	} 
	function coz($metin) { 
		$metin = $this->anahtarED(base64_decode($metin)); 
		$topla = ""; 
		for ($i=0;$i<strlen($metin);$i++){ 
			$md5 = substr($metin,$i,1); 
			$i++; 
			$topla.= (substr($metin,$i,1) ^ $md5); 
		} 
		return $topla; 
	} 
}
$c=new Sifreleyici("asd");
echo $c->sifrele("12345678");
echo $c->coz("VGoJPwM/B2ACNl8+BWhSOQ==");
?>

Çıktısı

VGoJPwM/B2ACNl8+BWhSOQ==
12345678

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.