Yazıyı Mors Alfabesine Çevirmek

<?php
class Mors{
	var $cikti;
	function Mors($metin){
		$metin = strtolower($metin);
		$morslar = array(
			"a"=>".-","b"=>"-...","c"=>"-.-.","d"=>"-..","e"=>".","f"=>"..-.","g"=>"--.","h"=>"....","i"=>"..",
			"j"=>".---","k"=>"-.-","l"=>".-..","m"=>"--","n"=>"-.","o"=>"---","p"=>".--.","q"=>"--.-","r"=>".-.",
			"s"=>"...","t"=>"-","u"=>"..-","v"=>"...-","w"=>".--","x"=>"-..-","y"=>"-.--","z"=>"--..","0"=>"-----",
			"1"=>".----","2"=>"..---","3"=>"...--","4"=>"....-","5"=>".....","6"=>"-....","7"=>"--...","8"=>"---..",
			"9"=>"----.","."=>".-.-.-",","=>"--..--","?"=>"..--..","/"=>"-..-."," "=>" "
		);
		for($i=0;$i<strlen($metin);$i++){
			$this->cikti.=(isset($morslar[$metin[$i]]))?$morslar[$metin[$i]].'<br>':'';       
		}
			
	}
}
$m=new Mors("Bir");
echo $m->cikti;
?>

Çıktısı

-...
..
.-.

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.