WordPress Unutulan Şifre Üretici Phpass

indir

Unutulan wordpress şifrelerinizi el ile phpmyadmin’den bu kod yardımıyla değiştirebilirsiniz.

<?php
class PasswordHash {
 var $itoa64;
 var $iteration_count_log2;
 var $portable_hashes;
 var $random_state;
 function PasswordHash($iteration_count_log2, $portable_hashes)
 {
 $this->itoa64 = './0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz';

 if ($iteration_count_log2 < 4 || $iteration_count_log2 > 31)
 $iteration_count_log2 = 8;
 $this->iteration_count_log2 = $iteration_count_log2;
 $this->portable_hashes = $portable_hashes;
 $this->random_state = microtime() . uniqid(rand(), TRUE); // removed getmypid() for compatibility reasons
 }
 function get_random_bytes($count)
 {
 $output = '';
 if ( @is_readable('/dev/urandom') &&
 ($fh = @fopen('/dev/urandom', 'rb'))) {
 $output = fread($fh, $count);
 fclose($fh);
 }
 if (strlen($output) < $count) {
 $output = '';
 for ($i = 0; $i < $count; $i += 16) {
 $this->random_state =
 md5(microtime() . $this->random_state);
 $output .=
 pack('H*', md5($this->random_state));
 }
 $output = substr($output, 0, $count);
 }
 return $output;
 }
 function encode64($input, $count)
 {
 $output = '';
 $i = 0;
 do {
 $value = ord($input[$i++]);
 $output .= $this->itoa64[$value & 0x3f];
 if ($i < $count)
 $value |= ord($input[$i]) << 8;
 $output .= $this->itoa64[($value >> 6) & 0x3f];
 if ($i++ >= $count)
 break;
 if ($i < $count)
 $value |= ord($input[$i]) << 16;
 $output .= $this->itoa64[($value >> 12) & 0x3f];
 if ($i++ >= $count)
 break;
 $output .= $this->itoa64[($value >> 18) & 0x3f];
 } while ($i < $count);

 return $output;
 }
 function gensalt_private($input)
 {
 $output = '$P$';
 $output .= $this->itoa64[min($this->iteration_count_log2 +
 ((PHP_VERSION >= '5') ? 5 : 3), 30)];
 $output .= $this->encode64($input, 6);

 return $output;
 }
 function crypt_private($password, $setting)
 {
 $output = '*0';
 if (substr($setting, 0, 2) == $output)
 $output = '*1';
 $id = substr($setting, 0, 3);
 if ($id != '$P$' && $id != '$H$')
 return $output;
 $count_log2 = strpos($this->itoa64, $setting[3]);
 if ($count_log2 < 7 || $count_log2 > 30)
 return $output;
 $count = 1 << $count_log2;
 $salt = substr($setting, 4, 8);
 if (strlen($salt) != 8)
 return $output;
 if (PHP_VERSION >= '5') {
 $hash = md5($salt . $password, TRUE);
 do {
 $hash = md5($hash . $password, TRUE);
 } while (--$count);
 } else {
 $hash = pack('H*', md5($salt . $password));
 do {
 $hash = pack('H*', md5($hash . $password));
 } while (--$count);
 }
 $output = substr($setting, 0, 12);
 $output .= $this->encode64($hash, 16);
 return $output;
 }
 function gensalt_extended($input)
 {
 $count_log2 = min($this->iteration_count_log2 + 8, 24);
 $count = (1 << $count_log2) - 1;
 $output = '_';
 $output .= $this->itoa64[$count & 0x3f];
 $output .= $this->itoa64[($count >> 6) & 0x3f];
 $output .= $this->itoa64[($count >> 12) & 0x3f];
 $output .= $this->itoa64[($count >> 18) & 0x3f];
 $output .= $this->encode64($input, 3);
 return $output;
 }
 function gensalt_blowfish($input)
 {
 $itoa64 = './ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
 $output = '$2a$';
 $output .= chr(ord('0') + $this->iteration_count_log2 / 10);
 $output .= chr(ord('0') + $this->iteration_count_log2 % 10);
 $output .= '$';
 $i = 0;
 do {
 $c1 = ord($input[$i++]);
 $output .= $itoa64[$c1 >> 2];
 $c1 = ($c1 & 0x03) << 4;
 if ($i >= 16) {
 $output .= $itoa64[$c1];
 break;
 }
 $c2 = ord($input[$i++]);
 $c1 |= $c2 >> 4;
 $output .= $itoa64[$c1];
 $c1 = ($c2 & 0x0f) << 2;
 $c2 = ord($input[$i++]);
 $c1 |= $c2 >> 6;
 $output .= $itoa64[$c1];
 $output .= $itoa64[$c2 & 0x3f];
 } while (1);

 return $output;
 }
 function HashPassword($password)
 {
 $random = '';
 if (CRYPT_BLOWFISH == 1 && !$this->portable_hashes) {
 $random = $this->get_random_bytes(16);
 $hash =
 crypt($password, $this->gensalt_blowfish($random));
 if (strlen($hash) == 60)
 return $hash;
 }
 if (CRYPT_EXT_DES == 1 && !$this->portable_hashes) {
 if (strlen($random) < 3)
 $random = $this->get_random_bytes(3);
 $hash =
 crypt($password, $this->gensalt_extended($random));
 if (strlen($hash) == 20)
 return $hash;
 }
 if (strlen($random) < 6)
 $random = $this->get_random_bytes(6);
 $hash =
 $this->crypt_private($password,
 $this->gensalt_private($random));
 if (strlen($hash) == 34)
 return $hash;
 return '*';
 }
 function CheckPassword($password, $stored_hash)
 {
 $hash = $this->crypt_private($password, $stored_hash);
 if ($hash[0] == '*')
 $hash = crypt($password, $stored_hash);
 return $hash === $stored_hash;
 }
}
$password="12345678";//buraya istediğiniz şifre
$wp_hasher = new PasswordHash( 8, true );
$hashed = $wp_hasher->HashPassword( $password );
if($wp_hasher->CheckPassword($password, $hashed)){echo "Doğru Şifre";}else{echo "Hatalı Şifre";}

echo "<br>Şifreniz: ".$password;
echo "<br>Veritabanı Kodunuz: ".$hashed;//mysql wp_users.user_pass kısmına yazabileceğiniz hash(veritabanına eklenecek şifre karma kodu)
?>

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.