WordPress Highlighter Eklentileri için Eski Yazıları Uyumlu Hale Getirmek

WordPress Highlighter eklentileri için eski yazılarınızdaki pre taglarına bu kodlarla sınıf ekleyerek eklentinize uyumlu halde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Örnekte Syntax Highlighter eklentisi için

class=”brush:php;gutter:true”

eklenmiştir. Sizde dilediğiniz sınıfları ekleyebilirsiniz.

<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
#################################		KURULUM		######################################
#1-)Bu Dosyayı Ana Dizine Atın
#2-)Alttaki PhpMyadmin Bilgilerini Doldurun
 $server = 'localhost';
 $login='root';
 $pass='123456';
 $db='wp';
 $con=mysql_connect($server,$login,$pass) or die ('hata');
 mysql_select_db($db,$con);
 mysql_query("Set names 'utf8'");
 $result=mysql_query("select * from wp_posts where post_content like '%<pre>%'");
 while ($row = mysql_fetch_object($result)) {
	$id=mysql_query("UPDATE `wp_posts` SET `post_content` = REPLACE(`post_content`, '<pre>', '<pre class=\"brush:php;gutter:true\" >') WHERE ID=".$row->ID);
	if($id){
		echo $row->ID." Tamam<br>";
	}
 }
 echo "bitti";
/* Copyright 2014  Ulusan Yazılım  (email : ulusanyazilim@gmail.com) */
//Bu dosyanın adresini tarayıcınızda açın ve kontrol edin.
?>

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.