Veritabanı Bağlantı Bilgilerini Korumak

<?php
class db {
	var $veritabaniadi;
	var $link;
	var $hatanumarasi;
	var $hata;
	function db() {
		$sunucu = "localhost";
		$veritabani = "php";
		$kullaniciadi = "root";
		$sifre = "";
		$this->veritabaniadi = $veritabani;
		$this->link = mysqli_connect($sunucu,$kullaniciadi,$sifre,$veritabani);
		$this->hatanumarasi = mysqli_errno($this->link);
		$this->hata = mysqli_error($this->link);

	}
	function veritabaniadi() {
		return $this->veritabaniadi;
	}
	function link(){
		return $this->link;
	}
	function hatanumarasi(){
		return $this->hatanumarasi;
	}
	function  hata() {
		return $this->hata;
	}
}
$db=new db();
$sorgu=mysqli_query($db->link(),"select * from php limit 1");
while($s=mysqli_fetch_array($sorgu)){
	echo $s["id"]."<br>";
	echo $db->hata."<br>";
	echo $db->hatanumarasi."<br>";
	echo $db->veritabaniadi;
}
?>

Çıktısı

1

0
php

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.