Uzak Sunucuya Erişim Kontrolü

<?php
class durum{
	function sunucu($adres){
			 if(strstr($adres,"/")){$adres = substr($adres, 0, strpos($adres, "/"));}
			 return $adres;
	}
	function durum($adres="",$port=80,$zamanasimi=3) {
		if($adres=="") $adres = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
		$churl = fsockopen($adres, $port, $errno, $errstr, $zamanasimi); 
		if (!$churl){
			echo 'Sunucu Çevrimdışı';
		} else{
			echo 'Sunucu Çevrimiçi';
		}
	}
	function portkontrol($adres,$zamanasimi,$port) {
		if($adres=="") $adres = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
		$churl = @fsockopen($adres, $port, $errno, $errstr, $zamanasimi); 
		if (!$churl){
			echo "Port $port çalışmıyor";
		}else{
			echo "Port $port çalışıyor";
		}
	}
}
$durum = new durum("216.58.212.46");
echo '<br>';
$durum->portkontrol("216.58.212.46",1,80);//google ip
?>

Çıktısı

Sunucu Çevrimiçi
Port 80 çalışıyor

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.