Url Adresi Şifreleme Sınıfı

<?php
class adresSifrele{
	function sifrele($adres) {
		$veri = "";		
		for ($x = 0; $x < strlen($adres); $x++) {
			if (substr($adres, $x, 1) == "/") {
				$sifre = "/";
				$veri = $veri . $sifre;
				$x += 1;
				if ($x >= strlen($adres)) break;
			}
			$sifre = DecHex(ord(substr($adres, $x, 1)));
			$veri = $veri . "%$sifre";
		}

		return $veri;

	}
	function git($adres) {
		print "<script language=javascript>location.href='$adres'</script>";
	}
}
$adres=new adresSifrele;
$adres->git("https://" . $adres->sifrele("ulusanyazilim.com/index.php"));
?>

Bot Çıktısı

<script language=javascript>location.href='https://%75%6c%75%73%61%6e%79%61%7a%69%6c%69%6d%2e%63%6f%6d/%69%6e%64%65%78%2e%70%68%70'</script>

Ziyaretçi Çıktısı

<script language=javascript>location.href='https://ulusanyazilim.com/index.php'</script>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.