Tırnak İşaretine Slaş İşareti Ekleme ve Çıkarma Sınıfı

Veritabanına giden verileri bu sınıf ile tırnak işaretinden kurtarabilirsiniz.

<?php 
class slas{
	function ekle($dizi){
		$yayinla = [];
		foreach ($dizi as $anahtar=> $deger){
			if (is_array($deger)){
				$yayinla[$anahtar] = array_merge($yayinla[$anahtar], $this->ekle($deger));
				continue;
			}
			$yayinla[$anahtar] = addslashes($deger);
		}
		return $yayinla;
	}
	function cikar($dizi){
		$yayinla = [];
		foreach ($dizi as $anahtar=> $deger){
			if (is_array($deger)){
				$yayinla[$anahtar] = array_merge($yayinla[$anahtar], $this->cikar($deger));
				continue;
			}
			$yayinla[$anahtar] = stripslashes($deger);
		}
		return $yayinla;
	}
}

$v=new slas;
$dizi1=["elma'nın","armut'un"];
$dizi2=["portakal\'ın","mandalina\'nın"];
print_r($v->ekle($dizi1));
print_r($v->cikar($dizi2));

?>

Çıktısı

Array
(
    [0] => elma\'nın
    [1] => armut\'un
)
Array
(
    [0] => portakal'ın
    [1] => mandalina'nın
)

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.