Tarih ve Saat Dönüştürme Sınıfı

<?php
date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');
class TarihYonet {
	public $girilen;
	public $damga;
	public $tarih;
	public $zaman;#YYYY-MM-DD HH:MM:SS
	function __construct($girilen) {
		$this->girilen = trim($girilen);
		if (preg_match("/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/", $this->girilen)) { 
			$tarihDizi = explode('-', $this->girilen);
			$this->tarih			= $this->girilen;
			$this->damga 	= mktime(0, 1, 1, $tarihDizi[1], $tarihDizi[2], $tarihDizi[0]);
			$this->zaman 	= date('Y-m-d H:i:s', $this->damga);
		} else if (preg_match("/^\d{4}-\d{2}-\d{2} [0-2][0-3]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]$/", $this->girilen)) { 
			$parcala			= explode(' ', $this->girilen);
			$tarihDizi 			= explode('-', $parcala[0]);
			$this->zaman		= $this->girilen;
			$this->damga 	= mktime(0, 1, 1, $tarihDizi[1], $tarihDizi[2], $tarihDizi[0]);
			$this->tarih 		= date('Y-m-d', $this->damga);
		} else { 
			$this->damga 	= $this->girilen;
			$this->tarih 		= date('Y-m-d', $this->girilen);
			$this->zaman 	= date('Y-m-d H:i:s', $this->girilen);
		}
	}
}
	$ornek 	= new TarihYonet(time());
	print_r($ornek);

?>

Çıktısı

TarihYonet Object
(
    [girilen] => 1526461072
    [damga] => 1526461072
    [tarih] => 2018-05-16
    [zaman] => 2018-05-16 11:57:52
)

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.