Tarihsel Aritmetik Matematik İşlemleri

<?php
class Tarih{
	function isle($tarih, $islemler, $ne = FALSE, $miktar, $sonuc = FALSE){
		$hata = "<br>Uyarı! Tarih İşlemleri Başarısız ... ";
		if(!$tarih || !$islemler) {
			return "$hata geçersiz veya mevcut olmayan argümanlar<br>";
		}else{
			if(!($islemler == "cikar" || $islemler == "-" || $islemler == "topla" || $islemler == "+")) return "<br>$hata Geçersiz İşlem...<br>";
			else {
				list($gun, $ay, $yil) = explode("/", $tarih);
				($islemler == "cikar" || $islemler == "-") ? $islem = "-" : $islem = '';
				if($ne == "gun")   $topla_gun	 = $islem."$miktar";
				if($ne == "ay") $topla_ay = $islem."$miktar";
				if($ne == "yil")  $topla_yil	 = $islem."$miktar";
				$tarih = mktime(0, 0, 0, $ay + @$topla_ay, $gun + @$topla_gun, $yil + @$topla_yil);
				($sonuc == "timestamp" || $sonuc == "ts") ? $tarih = $tarih : $tarih = date("d/m/Y", "$tarih");
				return $tarih;
			}
		}
	}
}
$t = new Tarih;
echo $tarih = $t->isle("26/05/2018", "topla", "gun", "4");
echo "<br>";
echo $tarih = $t->isle("26/05/2018", "cikar", "gun", "4");
echo "<br>";
echo $tarih = $t->isle("26/05/2018", "topla", "ay", "4");
?>

Çıktı

30/05/2018
22/05/2018
26/09/2018