Karbon 14 Testi ile Yaş, Yarı Ömür ve Aktivite Hesaplama Sınıfı

<?php
class karbonTesti {
	function yas($yariOmur,$temelBilesenAnalizi) {
		if ($temelBilesenAnalizi <= 100) {
			$alfa = $yariOmur/log(2);
			$yas = $alfa*log(100/$temelBilesenAnalizi);
			$zaman = " yıl";
			if ($yas <= 1) {
				$yas = $yas*365;
				$zaman = " gün";
				if ($yas <= 1) {
					$yas = $yas*24;
					$zaman = " saat";
					if ($yas <= 1) {
						$yas = $yas*3600;
						$zaman = " saniye";
					}
				}
			}
			return round($yas,2).$zaman;
		}
	}
	function yariOmur($yas,$mevcutAktivite) {
		if ($mevcutAktivite <= 100) {
			$alfa = log(100/$mevcutAktivite)/$yas;
			$yariOmur = log(2)/$alfa;
			return  (ceil($yariOmur*100)*0.01)." yıl";
		}
	}
	function aktivite($yas,$yariOmur) {
		$alfa = $yariOmur/log(2);
		$aktivite = 100 / exp($yas/$alfa);
		return round($aktivite,2)."%";
	}
}
$karbon=new karbonTesti;
echo $karbon->yas(5568,95);//$yariOmur gün olarak,$temelBilesenAnalizi yüzde olarak
echo "<br>";
echo $karbon->yariOmur(412.04,95);//$yas yıl olarak,$mevcutAktivite yüzde olarak
echo "<br>";
echo $karbon->aktivite(412.04,5568.07);//$yas yıl olarak,$yariOmur gün olarak
echo "<br>";
?>

Çıktısı

412.04 yıl
5568.07 yıl
95%