Günlük Log Eklemek, Görüntülemek ve Kayıtlarını Tutmak

<?php
class log{
  var $dosyaadi;
  function log() {
   $this->dosyaadi = dirname(__FILE__)."/".date("Y.m.d").".log.html";
			if(!file_exists($this->dosyaadi)){
				fopen($this->dosyaadi, "w");
				fclose($this->dosyaadi);
			}
  }
  function ekle($metin, $tip) {
   $dosya = @fopen($this->dosyaadi, "a+");
			if($tip=="error"){ $tip='style="color:red"';}
			if($tip=="success"){ $tip='style="color:green"';}
   if ($dosya) {
    $icerik="<span $tip>".date("d.m.Y H:i:s")." - ".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]." - ";
				$icerik.="$metin</span><br>\n";
    fputs($dosya, $icerik);
    fclose($dosya);
   }
  }
  function goster() {
		echo file_get_contents($this->dosyaadi);
  }
}
$l=new log;
$l->ekle("Bu bir hata mesajıdır.","error");
$l->ekle("Bu bir başarı mesajıdır.","success");
$l->goster();
?>

Çıktısı

<span style="color:red">08.06.2018 03:54:09 - 127.0.0.1 - Bu bir hata mesajıdır.</span><br>
<span style="color:green">08.06.2018 03:54:09 - 127.0.0.1 - Bu bir başarı mesajıdır.</span><br>
<span style="color:red">08.06.2018 03:54:10 - 127.0.0.1 - Bu bir hata mesajıdır.</span><br>
<span style="color:green">08.06.2018 03:54:10 - 127.0.0.1 - Bu bir başarı mesajıdır.</span><br>