Sql Dosyasındaki Sorguları Alma ve Sıkıştırma

<?php
class sorguCikarici{
	private $dosyaAdi;
	private $icerik;
	public $sqlSorgulari;
	public function __construct($dosyaYeri = ''){
		if(strlen($dosyaYeri) < 1){
			$this->dosyaAdi = '';
		}else{
			$this->dosyaAdi = $dosyaYeri;
		}
	}
	public function sorgulariCikart(){
		$sql=file($this->dosyaAdi);
		foreach($sql as $s){
			$ek=substr($s, 0, 2);
			if(($ek != "--" and $ek != "/*") AND $s != "\n"){
				$this->icerik.=$s;
			}
		}
		$this->icerik=trim(preg_replace('/\s\s+/', ' ', $this->icerik));
		$this->icerik = preg_replace('~[\r\n]+~', '', $this->icerik);
		file_put_contents($this->dosyaAdi,$this->icerik);
		return $this->icerik;
	}
}
$sc = new sorguCikarici(dirname(__FILE__)."/data.sql");
$sc->sorgulariCikart();
?>

Örnek data.sql

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.1.4
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Anamakine: 127.0.0.1
-- Üretim Zamanı: 02 Haz 2018, 00:41:47
-- Sunucu sürümü: 5.6.15-log
-- PHP Sürümü: 5.4.24

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Veritabanı: `destek`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `mesajlar`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesajlar` (
 `mno` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `kim` int(11) DEFAULT NULL,
 `zaman` datetime DEFAULT NULL,
 `ticketid` int(60) DEFAULT NULL,
 `mesaj` text CHARACTER SET latin5 NOT NULL,
 `y` int(1) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`mno`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `urunler`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `urunler` (
 `uno` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `urun_adi` text CHARACTER SET latin5,
 `urun_fiyat` int(4) DEFAULT NULL,
 `urun_kimin` int(4) DEFAULT NULL,
 `urun_durumu` int(11) DEFAULT '0',
 `urun_bilgisi` text CHARACTER SET latin5,
 `urun_aciklama` text CHARACTER SET latin5,
 `urun_bitistarihi` date DEFAULT NULL,
 `urun_odemedurumu` int(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `urun_sipariszamani` datetime NOT NULL,
 `urun_alistarihi` date DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`uno`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `uyeler`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `uyeler` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `kadi` varchar(15) DEFAULT NULL,
 `tel` varchar(11) DEFAULT NULL,
 `sifre` varchar(50) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;

--
-- Tablo döküm verisi `uyeler`
--

INSERT INTO `uyeler` (`id`, `kadi`, `tel`, `sifre`) VALUES
(1, 'admin', '5420', '14e1b6');

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

Çıktısı data.sql

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";SET time_zone = "+00:00";CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mesajlar` ( `mno` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `kim` int(11) DEFAULT NULL, `zaman` datetime DEFAULT NULL, `ticketid` int(60) DEFAULT NULL, `mesaj` text CHARACTER SET latin5 NOT NULL, `y` int(1) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`mno`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;CREATE TABLE IF NOT EXISTS `urunler` ( `uno` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `urun_adi` text CHARACTER SET latin5, `urun_fiyat` int(4) DEFAULT NULL, `urun_kimin` int(4) DEFAULT NULL, `urun_durumu` int(11) DEFAULT '0', `urun_bilgisi` text CHARACTER SET latin5, `urun_aciklama` text CHARACTER SET latin5, `urun_bitistarihi` date DEFAULT NULL, `urun_odemedurumu` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', `urun_sipariszamani` datetime NOT NULL, `urun_alistarihi` date DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`uno`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;CREATE TABLE IF NOT EXISTS `uyeler` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `kadi` varchar(15) DEFAULT NULL, `tel` varchar(11) DEFAULT NULL, `sifre` varchar(50) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;INSERT INTO `uyeler` (`id`, `kadi`, `tel`, `sifre`) VALUES(1, 'admin', '5420', '14e1b6');

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.