Spam Sınıfı İle İstenmeyen Dosya İndirmelerini Engellemek

<?php
class Spam {
	var $zaman;
	var $tarih;
	function Spam() {
		$this->zaman = date("Ymd");
		$this->tarih = md5($this->zaman);
	}
	function tarihayarla() {
		$this->zaman = date("Ymd");
	}
	function sifreayarla() {
		$this->tarih = md5($this->zaman);
	}
	function al() {
		return $this->tarih;
	}
	function mevcut() {
		return md5(date("Ymd"));
	}
	function dogrula($adres, $dogrula=true, $mesaj=true) {
		if ($dogrula){
			if ($this->tarih <> $adres) {
				$dogru = false;
				if ($mesaj) {
					echo "Hata";
				}
			} else {
				$dogru = true;
			}
		} else {
			$dogru = true;
		}
		return $dogru;
	}
}
	$Spam = new Spam();
  if ($Spam->dogrula($Spam->tarih, true)) {
		echo '<a href="index.php?dosya='.$Spam->tarih.'">Sonraki Dosya</a>';
	}
?>

Çıktısı

<a href="index.php?dosya=ef89482a989624b9a17df798d4a44273">Sonraki Dosya</a>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.