Son Yapılan İşlemin Hangi Veritabanına Eklendiğini Kontrol Etme

Kendi ihtiyacımdan dolayı yazdım.Hazır scriptlerdeki karmaşık form kayıtlarının hangi veritabanına  eklediğini bulmak için geliştirdim.Umarım işinize yarar.

<?php 
/*#####################AYARLAR################################*/
$dbname = 'wp';//veritabanı adı
mysql_connect('localhost', 'root', 'mysql');//bağlantı bilgiler
/*############################################################*/

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');
mysql_select_db($dbname);
$sql = "SHOW TABLES FROM $dbname";
$result = mysql_query($sql);
$filename = 'DB.TXT';
if(@$_GET['delete']){
if(is_file($filename)) {
	unlink($filename);
}elseif(@$_GET['update']){
header("Location: index.php");
}else{header("Location: index.php");}
}
if (!file_exists($filename)) {
	$file = fopen($filename, 'w');
	while ($row = mysql_fetch_row($result)) {
		$r = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT count(*) as c FROM ".$row[0]));
		$total = $r["c"];
		fwrite($file, $row[0]."(".$total.")" . "n");
	}
	fclose($file);
	header("Location: index.php");
}else{
$fp = @fopen($filename, 'r'); 
if ($fp) {
   $array = explode("n", fread($fp, filesize($filename)));
}
	$i=-1;
	echo '<table border=1>
	<tr><th colspan=2>'.$filename.' - '.date("d.m.Y H:i:s",filemtime($filename)).'</th></tr>
	<tr><th colspan=2>
	<button onclick="javascript:location.href='index.php?update=ok'">Veritabanı Güncelle</button>
	<button onclick="javascript:location.href='index.php?delete=ok'">DB.TXT Güncelle</button>
	<tr><th>CANLI VERİTABANI</th><th>KAYITLI DOSYA YEDEĞİ</th></tr>';
	while ($row = mysql_fetch_row($result)) {
		$i++;
		$r = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT count(*) as c FROM ".$row[0]));
		$total = $r["c"];
		echo "<tr>";
		echo "<td>";
		echo $row[0]."(".$total.")";
		echo "</td><td>";
		echo $array[$i];
		echo "</td>";
		echo "</tr>";
	}
	echo "</table>";
}
?>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.