Singleton Tek Nesne Genişleme Sınıfı

Bu sınıf, sınıfın sadece bir nesnesinin aynı anda var olmasını sağlar. Bir tekil sınıfının bir nesnesini oluşturmaya yönelik birden fazla girişim, her zaman aynı sınıf örneğini döndürür.

class tekNesne{
	public static function OrnekAl(){
		return new static;
	}
}
class os extends tekNesne{}
class man extends tekNesne{}
echo get_class(os::OrnekAl());
echo "<br>";
echo get_class(man::OrnekAl());

Çıktısı

os
man

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.