Şifreleyici Sınıfı

<?php
class Sifreleyici{
	private $_anahtar;
	public function __construct($anahtar = '', $md5 = true){
		$anahtar = str_split($md5 ? md5($anahtar) : sha1($anahtar), 1);
		$sinyal = false;
		$toplam = 0;
		foreach($anahtar as $karakter){
			if($sinyal){
				$toplam -= ord($karakter);
				$sinyal = false;
			}else{
				$toplam += ord($karakter);
				$sinyal = true;
			}
		}
		$this->_anahtar = abs($toplam);
	}
	public function sifrele($metin){
		$metin = str_split($metin, 1);
		$sonuc = '';
		foreach($metin as $karakter){
			$sonuc .= sprintf("%03x", ord($karakter) + $this->_anahtar);
		}
		return $sonuc;
	}
	public function coz($metin){
		$sonuc = '';
		$metin = str_split($metin, 3);
		foreach($metin as $karakter){
			$sonuc .= chr(hexdec($karakter) - $this->_anahtar);
		}
		return $sonuc;
	}
}
$anahtar = "asd";
$metin = "MerhabaDünya";
$s = new Sifreleyici($anahtar);
echo $es = $s->sifrele($metin);
echo "<br>";
echo $des = $s->coz($es);
?>

Çıktısı

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.