Şifreleri Şifrelemek ve Çözmek

<?php
class Sifre{
  var $k;
  function Sifre($m){
   $this->k = $m;
  }
  function ed($t) { 
   $r = md5($this->k); 
   $c=0; 
   $v = ""; 
   for ($i=0;$i<strlen($t);$i++) { 
     if ($c==strlen($r)) $c=0; 
     $v.= substr($t,$i,1) ^ substr($r,$c,1); 
     $c++; 
   } 
   return $v; 
  } 
  function sifrele($t){ 
   srand((double)microtime()*1000000); 
   $r = md5(rand(0,32000)); 
   $c=0; 
   $v = ""; 
   for ($i=0;$i<strlen($t);$i++){ 
     if ($c==strlen($r)) $c=0; 
     $v.= substr($r,$c,1) . 
       (substr($t,$i,1) ^ substr($r,$c,1)); 
     $c++; 
   } 
   return base64_encode($this->ed($v)); 
  } 
  function coz($t) { 
   $t = $this->ed(base64_decode($t)); 
   $v = ""; 
   for ($i=0;$i<strlen($t);$i++){ 
     $md5 = substr($t,$i,1); 
     $i++; 
     $v.= (substr($t,$i,1) ^ $md5); 
   } 
   return $v; 
  } 
}
$sifre = "123456";
$cr64 = new Sifre($sifre);
$e = $cr64->sifrele($sifre);
echo "Şifreli = ".$e."<br>";
$d = $cr64->coz($e);
echo "Çözülmüş = ".$d."<br>";
?>

Çıktısı

Şifreli = UzYGZVBkAT8AOFBl
Çözülmüş = 123456

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.