Seo Sef Link

Ünlü sitelerce kullanılmış olan yapıyı sizlerle paylaşıyorum

<?php
function seflink($s) {
  $tr = array('ş','Ş','ı','İ','ğ','Ğ','ü','Ü','ö','Ö','Ç','ç','&amp;');
  $eng = array('s','s','i','i','g','g','u','u','o','o','c','c','');
  $s = str_replace($tr,$eng,$s);
  $s = strtolower($s);
  $s = preg_replace('/&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;.+?;/', '', $s);
  $s = preg_replace('/[^%a-z0-9 _-]/', '', $s);
  $s = preg_replace('/\s+/', '-', $s);
  $s = preg_replace('|-+|', '-', $s);
  $s = trim($s, '-');
  return $s;
}


//Örneğin


echo seflink("Çünkü & sizler yenilikçisiniz");

//Çıktısı "cunku-sizler-yenilikcisiniz"

?>

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.