Sayfalara Göre Ziyaret Sayacı Sınıfı

<?php
	class sayac{
		var $sayfa;
		function sayac($page=""){
			$this->sayfaAdi();
		}
		function sayfaAdi($sayfa=""){
			if(trim($sayfa)=="")
				$this->sayfa=basename($_SERVER['PHP_SELF']);
			else
				$this->sayfa=$sayfa;
		}
		function say(){
			if(!file_exists("sayac.ulusan"))
				fopen("sayac.ulusan","w");
			$sayacDizi=array();
			$sayacDizi= unserialize(file_get_contents("sayac.ulusan")); 
			$sayac=$sayacDizi[$this->sayfa];
			$sayac++;
			$sayacDizi[$this->sayfa]=$sayac;
			$fp=fopen("sayac.ulusan","w");
			fwrite($fp,serialize($sayacDizi));
			fclose($fp);
			return $sayac;
		}
		function sayacSifirla(){
			if(!file_exists("sayac.ulusan"))
				fopen("sayac.ulusan","w");
			$sayacDizi=array();
			$sayacDizi= unserialize(file_get_contents("sayac.ulusan")); 
			$sayac=$sayacDizi[$this->sayfa];
			$sayac=0;
			$sayacDizi[$this->sayfa]=$sayac;
			$fp=fopen("sayac.ulusan","w");
			fwrite($fp,serialize($sayacDizi));
			fclose($fp);
			return $sayac;
		}
	}
	$sayac=new sayac();
  //sayac->sayacSifirla();
  echo $sayac->say();
?>

Çıktısı

1

sayac.ulusan

a:1:{s:9:"index.php";i:1;}

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.