Sayfalama Hesaplama Sınıfı

100 veri için her sayfada 10’ar veri gözükecek şekilde 3.sayfa gösterimi örneği verilmiştir.

<?php
class sayfalamaHesapla {
  var $gosterilecek;
  var $baslangic;
  function sayfalamaHesapla($sayfadakiVeri,$toplamveri,$mevcutSayfa=1) {
    $this->gosterilecek=ceil($toplamveri/$sayfadakiVeri);
    if ( $mevcutSayfa < 1 )
      $mevcutSayfa=1;
    else if ( $mevcutSayfa > $this->gosterilecek )
      $mevcutSayfa=$this->gosterilecek;
    $this->baslangic=(($mevcutSayfa - 1) * $sayfadakiVeri);
  }
}
//100 veri her sayfada 10'ar veri olacak şekilde 3.sayfayı gösterir
$sayfa=new sayfalamaHesapla(10,100,3);
$sql="SELECT * FROM php LIMIT $sayfa->baslangic,$sayfa->gosterilecek;";
echo $sql;
?>

Çıktısı

SELECT * FROM php LIMIT 20,10;

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.