Sayfa veya Kod Çalışma Zamanı Hesaplama Sınıfı

<?php
class zamanlayici{
var $baslamaZamani;
var $durmaZamani;
var $tip;
	function basla(){
		$this->baslamaZamani=explode(" ", microtime());
	}
	function durdur()
	{
		$this->durmaZamani=explode(" ", microtime());
	}
	function sonuc()
	{
		$saniye=$this->durmaZamani[1]-$this->baslamaZamani[1];
		$mikro=$this->durmaZamani[0]-$this->baslamaZamani[0];
		$sonuc=(($saniye+$mikro)*1000000);
		if($sonuc < 1000){
			$this->tip="mikrosaniye";
			return number_format($sonuc,0);
		}elseif($sonuc < 1000000){
			$this->tip="milisaniye";
			return number_format($sonuc*0.001,3);
		}elseif($sonuc < 1000000000){
			$this->tip="saniye";
			return number_format($sonuc*0.000001,6);
		}
		
	}
}
//1 saniye = 1.000.000 mikrosaniye
//1 saniye = 1.000 milisaniye
$timer=new zamanlayici;
echo "echo() fonksiyonu testi:";
$timer->basla();
echo "Testin çalıştırılmasında geçen süre: ";
$timer->durdur();
echo $timer->sonuc()." ".$timer->tip;
echo "<br>";
echo "print() fonksiyonu testi:";
$timer->basla();
print "Testin çalıştırılmasında geçen süre: ";
$timer->durdur();
print $timer->sonuc()." ".$timer->tip;
echo "<br>";
echo "html alanına geçiş testi:";
$timer->basla();
?>Testin çalıştırılmasında geçen süre: <?php
$timer->durdur();
print $timer->sonuc()." ".$timer->tip;
?>

Çıktısı

echo() fonksiyonu testi:Testin çalıştırılmasında geçen süre: 31 mikrosaniye
print() fonksiyonu testi:Testin çalıştırılmasında geçen süre: 23 mikrosaniye
html alanına geçiş testi:Testin çalıştırılmasında geçen süre: 22 mikrosaniye

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.