Referans Operatörü

<?php
$sayi=1;
$yeni=&$sayi;
$sayi=100;
echo $yeni;
?>

Çıktısı 100 olur.

<?php
$sayi=1;
$yeni=$sayi;
$sayi=100;
echo $yeni;
?>

Çıktısı 1 olur.

Gördüğünüz gibi php’de normalde üstteki değerleri kullanabilirken; & operatörü ile alttaki değeri de referans olarak kullanabiliriz.

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.