Rastgele Sonsuz Basamaklı Sayı Oluşturma

<?php
class rastgeleUzunSayi{//sonsuz basamaklı rastgele sayı üretebilir
	function olustur($basamaksayisi){
		$sifirla=null;
		$sayi=null;	
		$rastgelesayi = 0;
		$basamak = 0;
		while($basamak < $basamaksayisi){
			$sayi .= rand(0,9);
			$basamak++;
		} 
		if(substr($sayi , -30,1) == 0){//0 ile başlamasın
			return rand(1,9).substr($sayi,1,29);
		}else{
			return $sayi;
		}
	}
}
$g=new rastgeleUzunSayi;
echo "<b>";
echo $sayi = $g->olustur(30);//30 basamaklı sayı üret
?>

Çıktısı

298580541031535769480338548338

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.