Rastgele Link Rengi Üretmek

Her linkin rengi farklı olsun dedik. Arkaplanı da buna zıt olarak belirledik. Buyrun kodlar:

<?php
echo '<'.'style type="text/css"'.'>';
function rengi_ters_cevir($color){
  $color = str_replace('#', '', $color);
  if (strlen($color) != 6){ return '000000'; }
  $rgb = '';
  for ($x=0;$x<3;$x++){
    $c = 255 - hexdec(substr($color,(2*$x),2));
    $c = ($c < 0) ? 0 : dechex($c);
    $rgb .= (strlen($c) < 2) ? '0'.$c : $c;
  }
  return '#'.$rgb;
}
$ToplamLinkSayisi=3;
for($x=1;$x<$ToplamLinkSayisi+1;$x++){
	$colorno=rand(0,10000000);
	$bgno=10000000-$colorno;
	echo 'a:nth-child('.$x.'n){';
	echo 'color: #'.strtoupper(dechex($colorno)).';';
	echo 'background-color: '.rengi_ters_cevir('#'.strtoupper(dechex($colorno))).';';
	echo '}
	';
}
echo '<'.'/style'.'>';
echo '<a href="#1">1.Link</a>';
echo '<a href="#2">2.Link</a>';
echo '<a href="#3">3.Link</a>';
?>

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.