Password Hash ve Password Verify Kullanımı

<?php //php5.5 sürümü ile gelen şifreleme fonksiyonu

//şifre oluşturma///////////////////////////////////////////
echo password_hash("rasmuslerdorf", PASSWORD_DEFAULT);
//çıktısı
//$2y$10$.vGA1O9wmRjrwAVXD98HNOgsNpDczlqm3Jq7KnEd1rVAGv3Fykk1a
//veya
$options = ['cost' => 12,];
echo password_hash("rasmuslerdorf", PASSWORD_BCRYPT, $options);
//çıktısı
//$2y$12$QjSH496pcT5CEbzjD/vtVeH03tfHKFy36d4J0Ltp3lRtee9HDxY3K

//şifre doğrulama/////////////////////////////////////////////////////
$hash = '$2y$07$BCryptRequires22Chrcte/VlQH0piJtjXl.0t1XkA8pw9dMXTpOq';
if (password_verify('rasmuslerdorf', $hash)) {
    echo 'Doğru Şifre!';
} else {
    echo 'Hatalı Şifre.';
}
?>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.