Özelleştirilmiş Şifre Üretici

<?php
class SifreUretici{
	var $wc;
	var $w;
	var $l;
	var $minl;
	var $maxl;
	function SifreUretici($min, $max, $dizi=NULL){
		if($dizi == NULL){
			$this->wc = array('_','-'); // special chars
			for($i=48; $i<58; $i++){
				array_push($this->wc, chr($i)); // 0-9
			}
			for($i=65; $i<91; $i++){
				array_push($this->wc, chr($i)); // A-Z
      }    
			for($i=97; $i<122; $i++){
				array_push($this->wc, chr($i)); // a-z
      }    
			shuffle($this->wc);
		}
		else{ 
			$this->wc = $dizi; 
		}
		$this->minl = $min;
		$this->maxl = $max;
	}
	function olustur(){
		$this->w = NULL; 
		$this->l = rand($this->minl, $this->maxl); 
		for($i=0; $i<$this->l; $i++){
			$no = rand(0, count($this->wc)-1);
			$this->w .= $this->wc[$no];
		}
		return htmlentities($this->w);
	}
}
$s = new SifreUretici(10, 16); //10-16 karakter arası şifre üretir.
echo $s->olustur();
echo "<br>";
$dizi = array('a','b','1','!'); // Sadece bu karakterlerden 8 haneli şifre üretir
$s = new SifreUretici(8,8,$dizi);
echo $s->olustur();
echo "<br>";
?>

Çıktısı

f_aDfXWCmKK4t
!bb!1ab1

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.