Min ve Max Kullanımı

Max()
En büyük sayıyı temsil eder.

<?php
echo max(2, 3, 1, 6, 5);  // 6
echo max(array(2, 3, 1)); // 3
?>

Döngüde ise kendisinden küçük sayıları yazdırmaz.
5 için örnek

<?php
  for ($i = 0; $i< 10; $i++)
  {
   $j = max($i, 5);
	 echo $j.' ';
  }
?>

Çıktısı

5 5 5 5 5 5 6 7 8 9 

Min()
En küçük sayıyı temsil eder.

<?php
echo min(2, 3, 1, 6, 5);  // 1
echo min(array(2, 4, 3)); // 2
?>

Döngüde ise kendisinden büyük sayıları yazdırmaz.
5 için örnek

<?php
  for ($i = 0; $i< 10; $i++)
  {
   $j = min($i, 5);
	 echo $j.' ';
  }
?>

Çıktısı

0 1 2 3 4 5 5 5 5 5

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.