Metin Değiştirmeye Dayalı Basit Şablon Motoru

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
class tema{
var $dosya;
var $yeni;
var $eski;
	function kontrol($dosyaadi){
		if(Is_File($dosyaadi)){
			$this->dosya = $dosyaadi;
			return TRUE;
		}else{
			return false;
		}
	}
	function ekle($icerik, $degisken){
		$this->yeni[] = $icerik;
		$this->eski[] = $degisken;
	}
	function goster(){
		$yayin = @trim(implode(" ", file($this->dosya)));
		$yayin = @str_replace($this->eski, $this->yeni, $yayin);
		print $yayin;
	}
}
$gecici = new tema;
if($gecici->kontrol("tema.tpl")){
	$gecici->ekle("Merhaba Dünya", ".baslik.");
	$gecici->ekle("se", ".t.");
	$gecici->ekle("<b>", ".b.");
	$gecici->ekle("</b>", ".b2.");
	$gecici->goster();
}else{
	die("Tema Yüklenemiyor");
}
?>

tema.tpl

<html>
.baslik.
.b..t.ni .t.veni .t.nde .t.v.b2.
</html>

Çıktısı

<html>
 Merhaba Dünya
 <b>seni seveni sende sev</b>
 </html>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.