Menü Sekme Oluşturma Sınıfı

<?php
class sekme {
	var $arkaplan;
	var $hizala;
	var $genislik;
	var $isimler;
	var $linkler;
	function sekme($arkaplan = "#ccccff", $hizala = "center", $genislik = "99%"){
			$this->arkaplan = $arkaplan;
			$this->hizala = $hizala;
			$this->genislik = $genislik;
			$this->isimler = "";
			$this->linkler = "";
	}
	function sekmeEkle ( $isim , $link ){
			$this->isimler[] = $isim;
			$this->linkler[] = $link;
	}
	function goster (){
		$veri = "<table width=\"".$this->genislik."\"> <tr><td bgcolor=\"". $this->arkaplan ."\" align=\"".$this->hizala."\"><b>";
	  if ( sizeof ($this->isimler) > 1 )
	   	for ($i = 0; $i < sizeof ($this->isimler) - 1; $i++)
	      $veri = $veri . "<a href=\"" . $this->linkler[$i] . "\" target=\"_top\">" . $this->isimler[$i] . "</a> | "; 
	  $veri = $veri . "<a href=\"" . $this->linkler[$i] . "\" target=\"_top\">" . $this->isimler[$i] . "</a>";
	  $veri = $veri . "</b></td></tr></table>";
	  return $veri;
	}
}
$t = new sekme("#ccccff","center","20%");
$t->sekmeEkle("UlusanYazilim","https://www.ulusanyazilim.com");
$t->sekmeEkle("Google","https://google.com");
echo $t->goster();
?>

Kaynak Çıktısı

<table width="20%"> <tr><td bgcolor="#ccc" align="center"><b><a href="https://www.ulusanyazilim.com" target="_top">UlusanYazilim</a> | <a href="https://google.com" target="_top">Google</a></b></td></tr></table>

HTML Çıktısı

UlusanYazilim | Google

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.