Localhost ve Web Seçmeli Veritabanı

Tek bir uygulamayı hem localhost’da düzenleyip hem sitenizde yayınlarken büyük kolaylık. Veritabanı bilgilerini değiştirmeden ikisinde birden rahatlıkla çalışabileceksiniz.

<?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
function remote_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$lang){
if($lang="en"){//Eng Lang
$error_db_connect_www='<!--Could not connect to the online database-->';
$error_dbselect_www='<!--Online database not selected-->';
$connect_ok_www='<!--Connected to the online database-->';
$error_db_connect_local='<!--Could not connect to the local database-->';
$error_dbselect_local='<!--Local database not selected-->';
$connect_ok_local='<!--Connected to the local database-->';
}
if($lang="tr"){//Tr Dil
$error_db_connect_www='<!--Çevrimiçi veritabanı ile bağlantı sağlanamadı-->';
$error_dbselect_www='<!--Çevrimiçi veritabanı seçilemedi-->';
$connect_ok_www='<!--Çevrimiçi veritabanına bağlanıldı-->';
$error_db_connect_local='<!--Yerel veritabanı ile bağlantı sağlanamadı-->';
$error_dbselect_local='<!--Yerel veritabanı seçilemedi-->';
$connect_ok_local='<!--Yerel veritabanına bağlanıldı-->';
}
    $connect = @mysql_connect($dbhost["www"], $dbuser["www"] , $dbpass["www"]);
    if(!$connect){
      echo $error_db_connect_www;
    }
    $db = @mysql_select_db( $dbname["www"] , $connect);
    if($db){
      echo $connect_ok_www;
    }
    else{
      echo $error_dbselect_www;
  $connect = @mysql_connect($dbhost["local"], $dbuser["local"] , $dbpass["local"]);
    if(!$connect){
      echo $error_db_connect_local;
    }
  $db = @mysql_select_db( $dbname["local"] , $connect);
    if($db){
      echo $connect_ok_local;
    }
    else{
      echo $error_dbselect_local;
    }
  }
}
$db_host=array();
$db_user=array();
$db_pass=array();
$db_name=array();
//www Connect
$db_host["www"] =  "localhost";    
$db_user["www"] =  ""; 
$db_pass["www"] =  "";
$db_name["www"] =  "p";
//Local Connect
$db_host["local"]  =  "localhost";    
$db_user["local"]  =  "root"; 
$db_pass["local"]  =  "";
$db_name["local"]  =  "survivor";
$lang ="tr"; //en
remote_connect($db_host,$db_user,$db_pass,$db_name,$lang);

?>

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.