Kümeye Eleman Ekleme ve Alfabetik Sıralama

<?php 
class SimpleHeapSort extends SplHeap {
  public function compare($a, $b) {
    return strcmp($b,$a);
    //return strcmp($a,$b); yaparsanız tersten sıralar
  }
}	

$heap = new SimpleHeapSort();
$heap->insert("aa");
$heap->insert("cb");
$heap->insert("bb");

echo implode(PHP_EOL, iterator_to_array($heap));
?>

Çıktısı

aa bb cb

 

Sizin Değerli Görüşlerinize İhtiyacımız Var.